Dusičnan strieborný

chemická zlúčenina

Dusičnan strieborný je rozpustná chemická zlúčenina s chemickým vzorcom AgNO3. Zlúčenina sa používa ako východzia látka na prípravu iných zlúčenín striebra. Pri styku s pokožkou na nej zanecháva biele škvrny, ktoré zhruba za hodinu stmavnú kvôli reakcii vyredukovaného striebra so sírou za vzniku sulfidu strieborného.

Dusičnan strieborný
Dusičnan strieborný
Dusičnan strieborný
Dusičnan strieborný
Dusičnan strieborný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AgNO3
Synonymá dusičnan striebra
Vzhľad tuhý biely prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 169,873 g/mol
Teplota topenia 212 °C
Teplota varu 444 °C
Hustota 4,35 g/cm³
Bezpečnosť
NFPA 704
0
2
2
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7761-88-8
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vlastnosti

upraviť
  • dobre rozpustný vo vode a niektorých organických rozpúšťadlách
  • má baktericídne, antiseptické a leptavé účinky, preto sa využíva v lekárenstve (tzv. pekelný kamienok)
  • v styku s organickými látkami sa rozkladá a zanecháva tmavé stopy po vyredukovanom striebre
  • vplyvom svetla pomaly prebieha v roztoku fotomechanický rozklad (fototermickou reakciou uvoľňuje striebro, úmerne intenzite osvetlenia)

Využitie

upraviť

Využíva sa v analytickej chémii pri argentometrii.

Iné projekty

upraviť