Dvojkrídlovce

Dvojkrídlovce (Diptera) je rad hmyzu, ktorý patrí na svete k najpočetnejšiemu radu z triedy hmyzu.

Samec Empis tesselata veľkosť 12 mm
Krúživka žltkastá, Empis livida
Hlava - viditeľná štruktúra oka

CharakteristikaUpraviť

Patrí sem viac ako 120 000 druhov z viac ako 200 čeľadí, z čoho sa v strednej Európe nachádza približne 9 200 druhov. Zvyčajná veľkosť tela u tohto radu hmyzu sa pohybuje priemerne v rozmedzí medzi 1 mm až 23 mm. Ako najväčší druh z tohto radu sa zvykne označovať Mydas heros, ktorého dĺžka tela je asi 60 mm a rozpätie krídel je asi 100 mm.

Jedince sú malé, zriedka strednej veľkosti. Majú 1 pár blanitých krídel s odvodenou, no väčšinou ešte pomerne hustou žilnatinou, ktorá je dosť podobná motýľom. Zadné krídla úplne redukovali, ich zvyškom sú tzv. kyvadielka (halteres). Kyvadielka majú význam pri manévrovaní, pretože po ich odstránení sa let stáva ťažkopádny. Na hlave je 1 pár tykadiel (u múch obyčajne krátkych), veľké zložené oči, ktoré sú často dosť nápadné a ústne orgány, ktoré môžu by. bodavocicavé alebo lízavé. Larvy sú vždy apódne a niekedy i acefalné. Niektoré larvy žijúce vo vode majú parapodiálne nôžky, ktoré sú však nečlánkované, bez kĺbov. Vývin je obyčajne rýchly a prebieha cez 3 – 4 instary.

SystematikaUpraviť

Príklady starších systémovUpraviť

Delenie 1:

  • podrad komáre (Nematocera/Nemocera)
  • podrad muchy (Brachycera/Brachocera)

Delenie 2:

Niektorí autori toto delenie obmedzujú na podrad muchy.

Delenie 3 (http://www.insecta.bio.pu.ru/z/nom/~Rohdendorf1961.htm apríl 2011):

Príklady novších systémovUpraviť

Delenie 4 (http://www.insecta.bio.pu.ru/z/nom/~~classif.htm#Diptera apríl 2011):

Delenie 5 (http://tolweb.org/Diptera apríl 2011):

Delenie 6 (http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/protostoma/arthropoda/insecta/diptera/diptera.html#Brachycera apríl 2011):

DipterológoviaUpraviť

Entomológ, ktorý sa zaoberá amatérsky, alebo profesionálne radom dvojkrídlovcov sa označuje, ako dipterológ. Z našich – slovenských dipterológov boli pre entomológiu významní hlavne: Mario Bezzi, Árpád Soós, Rudolf Čepelák a Jiří Čepelák. Na Slovensku k dnes najvýznamnejším dipterológom patrí RNDr. Vladimír Straka z Martinakustód Turčianského múzea Andreja Kmeťa.

Z ďalších významných svetových dipterológov treba spomenúť mená ako napr.: Johann Christian Fabricius, Carl Fredrik Fallén, Alexander Henry Haliday, Carl von Heyden, Kálmán Kertész, Hermann Loew, Johann Wilhelm Meigen, Karl Robert Osten-Sacken, Johann Rudolph Schellenberg, Ignaz Rudolph Schiner, Philipp Christoph Zeller a mnoho ďalších.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť