Dvojkrídlovce (lat. Diptera; iné slovenské a latinské názvy pozri nižšie) je rad holometabolného hmyzu. Patrí na svete k najpočetnejším radom z triedy hmyzu.

Dvojkrídlovce

Samica komára druhu Culiseta longiareolata.
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Diptera
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku
Mäsiarka obyčajná
Samec druhu Empis tesselata veľkosť 12 mm
Krúživka žltkastá (Empis livida)
Hlava - viditeľná štruktúra oka

Slovenské názvy tohto taxónu sú: dvojkrídlovce[1][2], dvojkrídly hmyz[3] [resp. staršie hmyz dvojkrídly[4][5], zastarano: hmyz dvojkridlý[6]], dvojkrídle[7][8] [resp. zastarano: dvojkrídli[9]]; zriedkavo: dvojkrídlový hmyz[10], dvojkrídlatý hmyz[11], diptéry[12][13], diptery[14][15]; zastarano: dvojkrýdlenci[16], dvojkrielnaté[17], dvojkríd(e)lce[18]; zastarano[19] alebo ľudovo: muchy.

Vedecké (latinské) názvy tohto taxónu sú: Diptera; menej často: Dipterida, Dipterae, Muscida, Muscoides, Halterata, Halteriptera, Halteroptera, Bialata, Antliognatha.[20]

Charakteristika

upraviť

Patrí sem viac ako 120 000 druhov z viac ako 200 čeľadí, z čoho sa v strednej Európe nachádza približne 9 200 druhov. Zvyčajná veľkosť tela u tohto radu hmyzu sa pohybuje priemerne v rozmedzí medzi 1 mm až 23 mm. Ako najväčší druh z tohto radu sa zvykne označovať Mydas heros, ktorého dĺžka tela je asi 60 mm a rozpätie krídel je asi 100 mm.

Jedince sú malé, zriedka strednej veľkosti. Majú 1 pár blanitých krídel s odvodenou, no väčšinou ešte pomerne hustou žilnatinou, ktorá je dosť podobná motýľom. Zadné krídla úplne redukovali, ich zvyškom sú tzv. kyvadielka (halteres). Kyvadielka majú význam pri manévrovaní, pretože po ich odstránení sa let stáva ťažkopádny. Na hlave je 1 pár tykadiel (u múch obyčajne krátkych), veľké zložené oči, ktoré sú často dosť nápadné a ústne orgány, ktoré môžu by. bodavocicavé alebo lízavé. Larvy sú vždy apódne a niekedy i acefalné. Niektoré larvy žijúce vo vode majú parapodiálne nôžky, ktoré sú však nečlánkované, bez kĺbov. Vývin je obyčajne rýchly a prebieha cez 3 – 4 instary.[21]

Systematika

upraviť

Základný tradičný systém:[21][20][22][23][24][25][26][27][28]
dvojkrídlovce (synonymá pozri vyššie; Diptera):

Systém podľa Rohdendorf 1961[32]:
Diptera:

Systém podľa Oldroyd 1977:[27][22]
Diptera:

Systém podľa Grimaldi-Engel 2005[33]:
Diptera:

Poznámka: Všetky taxóny uvedené nad položkou Brachycera (muchy) sú tradičné Nematocera (komáre). Všetky taxóny uvedené medzi Brachycera a Cyclorrhapha sú tradičné Orthorrhapha.

Haaramo (cca) 2007 uvádza podobný systém ako Grimaldi-Engel 2005, s týmito rozdielmi: 1. Ako možné bazálne dvojkrídlovce uvádza čeľaď †Mesosciophilidae ako aj vyššie spomínú čeľaď Protopleciidae (synonymá: Palaeopleciidae, Phragmneuridae, Protoligoneuridae). 2. Pojem Bibionomorpha má zúžený tak, že nezahŕňa Anisopodidae a Protorhyphidae.[34]. 3. Pre Brachycera uvádza iný systém, konkrétne systém, ktorý je zmesou systému Parker et al. 1982 [25] a systému Wiegmann-Yeates (Tree of Life) cca 2004[35].[36]

Systém podľa Wiegmann- Yeates (Tree of Life) 2007[37]:
Diptera:

Poznámky:

- Všetky taxóny uvedené nad položkou Brachycera (muchy) sú tradičné Nematocera (komáre). Všetky taxóny uvedené medzi Brachycera a Cyclorrhapha sú tradičné Orthorrhapha.
- Systém Nematocera zachytáva stav z roku 1995.

Systém podľa Wiegmann et al. 2011[38]:
Diptera:

Poznámka: Všetky taxóny uvedené nad položkou Brachycera (muchy) sú tradičné Nematocera (komáre). Všetky taxóny uvedené medzi Brachycera a Cyclorrhapha (čiže taxóny Orthorrhapha v najužšom zmysle, Empidoidea a Apystomyidae) sú tradičné Orthorrhapha.

Dipterológovia

upraviť

Entomológ, ktorý sa zaoberá amatérsky, alebo profesionálne radom dvojkrídlovcov sa označuje, ako dipterológ. Z našich – slovenských dipterológov boli pre entomológiu významní hlavne: Mario Bezzi, Árpád Soós, Rudolf Čepelák a Jiří Čepelák. Na Slovensku k dnes najvýznamnejším dipterológom patrí RNDr. Vladimír Straka z Martinakustód Turčianského múzea Andreja Kmeťa.

Z ďalších významných svetových dipterológov treba spomenúť mená ako napr.: Johann Christian Fabricius, Carl Fredrik Fallén, Alexander Henry Haliday, Carl von Heyden, Kálmán Kertész, Hermann Loew, Johann Wilhelm Meigen, Karl Robert Osten-Sacken, Johann Rudolph Schellenberg, Ignaz Rudolph Schiner, Philipp Christoph Zeller a mnoho ďalších.

Iné projekty

upraviť
 1. Veľká kniha živočíchov. Bratislava: Ikar. 2019. S. 190
 2. FERIANC, Oskár. Slovenské mená hmyzu. [s.l.] : Veda, 1975. 308 s. S. 163.
 3. dvojkrídly. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 4. hmyz. In: Slovenský náučný slovník I. 1932. S. 131
 5. HEJTMÁNEK, Ján. Škodcovia včely medonosnej. [s.l.] : U̇stredia slovenských vċelárov, 1947. 196 s. S. 123, 124.
 6. a b c RÍZNER, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 189 a nasl.
 7. Východoslovenské múzeum v Košiciach. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach (Prírodné vedy. Séria AB). [s.l.] : Východoslovenské vyd., 1974. 600 s. S. 135.
 8. Pôdohospodárstvo. [s.l.] : Slovenská akadémia vied., 1954. 584 s. S. 289.
 9. Dvojkrídli. In: Slovenský náučný slovník I. 1932. S. 343
 10. Kmetianum. [s.l.] : Osveta, 1968. 328 s. Dostupné online. S. 283.
 11. Drosophila melanogaster [online]. vino.sk, [cit. 2022-08-08]. Dostupné online.
 12. Úlohy [online]. physedu.science.upjs.sk, [cit. 2022-08-08]. Dostupné online.
 13. Sborník prác o Tatranskom národnom parku. [s.l.] : Obzor, 1961. 356 s. S. 231.
 14. KORBEL, Ladislav. Coleoptera Svätojurského šúru (prírodná rezervácia). [s.l.] : Slovenská akadémia vied a umení, 1951. 149 s. S. 74.
 15. HEJTMÁNEK, Ján. Škodcovia včely medonosnej. [s.l.] : U̇stredia slovenských vċelárov, 1947. 196 s. S. 123.
 16. MATZENAUER, F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874. S. 40
 17. KOŽEHUBA, J. Prírodopis pre nár. školy. Diel 1. Živočíchopis. Turč. Sv. Martin 1872. S. 29, 30
 18. Ertl, H. Krátky prírodopis pre slov. elem. školy. Budapest 1891. S. 27
 19. ORMIS, S. Stručný přírodopis pro slowenské žáky a žáčky. Díl 1. Žíwočíchopis. B. Bistřica 1851. S. 96-97
 20. a b [1]
 21. a b PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 22. a b [2]
 23. http://www.insecta.bio.spbu.ru/z/nom/Brachocera.htm
 24. Zweiflügler. In: STÖCKER, W. ed. Biologie Band 2 Me-Z. Leipzig: VEB F. A. Brockhaus. 1986. S. 1003-1004
 25. a b PARKER, S. P. ed. Synopsis and Classification of Living Organisms. NY: McGraw-Hill 1982. S. 563 a nasl.
 26. FERIANC, O. Slovenské mená hmyzu. 1975
 27. a b HACKMAN, V., VÄISANEN, R. Different classification systems in the Diptera. In: Ann. Zool. Fennici 19. 1982 [3]
 28. OOSTERBROEK, Pjotr. The Families of Diptera of the Malay Archipelago. [s.l.] : BRILL, 1998. 227 s. Dostupné online. ISBN 978-90-04-11053-3. S. 6-13.
 29. Svet živočíšnej ríše. 1984. S. 303
 30. Svet živočíšnej ríše. 1984. S. 184
 31. Svet živočíšnej ríše. 1984. S. 296
 32. Rohdendorf 1961 [4] prístup: august 2022
 33. GRIMALDI, D., ENGEL, M. S. Evolution of the Insects. 2005. S. 496, 519, 528
 34. [5] prístup: apríl 2011; [6] august 2022
 35. [7]
 36. [8] prístup august 2022
 37. Wiegmann, Brian M. and David K. Yeates. 2007. Diptera. True Flies. Version 29 November 2007 (under construction). http://tolweb.org/Diptera/8226/2007.11.29 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ (prístup: apríl 2011/august 2022)
 38. WIEGMANN, B. M. et al. Episodic radiations in the fly tree of life. 2011 [9]

Externé odkazy

upraviť