Dvojnažka (lat. diachenium; visiaca dvojnažka sa volá aj kremokarpium – lat. cremocarpium) je suchý viacsemenný rozpadavý plod. Ide o spojenie dvoch nažiek, ktoré sa neskôr rozdelia (plod sa rozpadne). Najznámejšie rastliny, ktorých plodom je dvojnažka sú zástupcovia rodu javor a rastliny z čeľadí marenovitých a mrkvovitých.

Plod javora mliečneho (Acer platanoides) – dvojnažka

Zdroj upraviť

  • Kľúč na určovanie rastlín, SPN Bratislava 1987