Dvorník

(Presmerované z Dvorníci)
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Dvorník pozri Dvorník (rozlišovacia stránka).

Dvorníci (maď.udvarnok, maď. slovo je odvodené zo slovenského) boli vo včasnom a vrcholnom stredoveku (do začiatku 13. storočia) ľudia usadení na kráľovskej pôde, ktorí okrem obrábania pôdy (ktoré vykonávali iní) plnili všetky možné špecializované povinnosti (priame služby) na kráľovskom dvore. Žili na Veľkej Morave a potom v Uhorsku. Tvorili súčasť tzv. služobníckej organizácie.

Boli funkčne organizovaní na výrobu potravín, nápojov, zbraní, lovenie zvierat. Boli podriadení kráľovi a všetky ich výrobky putovali na kráľovský dvor. Boli riadení kráľovskými funkcionármi (dverník, pohárnik).