Dychový orchester

orchester zložený z dychových nástrojov, bicích nástrojov a perkusií hrajúci dychovú hudbu

Dychový orchester alebo dychová kapela je pojem, ktorý pomenúva orchester alebo kapelu zložené z dychových nástrojov, bicích nástrojov a perkusií hrajúci dychovú hudbu.

Dychová hudba zo začiatku 20. storočia.

Prvé dychové orchestre vznikali začiatkom 19. storočia a boli to vojenské dychové hudby. Postupne sa dychová hudba stávala zaujímavejšou a začali vznikať poloprofesionálne a amatérske hasičské či banícke dychové hudby. Najstarším dychovým orchestrom na Slovensku je Dychová hudba Železiarne Podbrezová, ktorá vznikla v roku 1838.

Pojem dychová orchester je veľmi rozmanitý. Zahŕňa malé dychové hudby (do 15 hudobníkov), zvyčajne známe pod pojmom dychovka, stredne veľké dychové orchestre (15 – 25 hudobníkov), veľké orchestre (viac ako 25 hudobníkov), symfonické dychové orchestre a profesionálne vojenské hudby.

Repertoár upraviť

Repertoár dychových hudieb tvoria rôzne skladby od pochodov, tanečných a koncertných skladieb cez skladby pre sólový nástroj alebo spev a slávnostné predohry po operetné diela a úpravy symfonických a iných skladieb. Dychový orchester má na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Nemecku a Maďarsku stále bohatú tradíciu. Orchestre účinkujú na rôznych spoločenských akciách, sprievodoch, pietnych aktoch a tiež na smútočných obradoch.

Každoročne sa konajú (nielen) v Európe rôzne festivaly a súťažné prehliadky pre dychové orchestre. Na Slovensku je najznámejšou súťažnou prehliadkou Pádivého Trenčín, ktorá sa koná každé dva roky v Trenčíne a nesie názov po nestorovi slovenskej dychovej, ktorým bol Karol Pádivý.

Obsadenie upraviť

Obsadenie jednotlivých poloprofesionálnych a amatérskych orchestrov sa líši podľa repertoáru orchestra a najmä podľa toho, koľko hudobníkov má daný orchester k dispozícii.

Drevené dychové nástroje

Plechové dychové nástroje

Bicie nástroje

Niekedy môžeme okrem týchto nástrojov vidieť v dychových orchestroch (najmä symfonických) aj kontrabas a harfu. Všetko ohľadom obsadenia totiž záleží iba od skladateľa a inštrumentácie, ktorú si pre svoje dielo zvolí. Nástroje uvedené v zátvorkách sú používané iba vo výnimočných prípadoch.

Známe slovenské dychové hudby a orchestre upraviť

Zdroje upraviť