Eón (geológia)

Eón je v geológii pojem, slúžiaci na označenie najväčších časových epizód geologickej časovej škály v histórii Zeme. Jeho veľkosť nie je jednotná, napr. eón proterozoikum trval približne 2 mld. rokov, kým eón fanerozoikum len 500 mil. rokov. Táto nejednotnosť vznikla definovaním hraníc eónov (ale aj ostatných geologických časových jednotiek) na základe výskytu udalostí s globálnym dosahom v histórii Zeme (napr. globálne vymieranie plazov na konci kriedy je hranica mezozoikum-kenozoikum).

Eóny (s výnimkou hadaika) pozostávajú z niekoľkých ér, tie sú zas členené do periód a periódy následne na epochy. Napr. momentálne sme v eóne fanerozoikum, ére kenozoikum, perióde kvartér a epoche holocén.