Eón[1] (iné názvy: eon[2], geologický eón[3], zastarano: aeon[4]) je najvyššia (čiže najdlhšia) geochronologická jednotka (resp. druhá najvyššia v systémoch obsahujúcich aj jednotku nadeón). Eónu zodpovedá chronostratigrafická jednotka eonotem[1] (iné názvy: eonotém[5], eonotéma[6]). Jeden eón (resp. eonotem) - okrem hadaika - zahŕňa viacero ér (resp. eratemov).[1]

Eóny pozostávajú (ako už bolo uvedené) z niekoľkých ér, tie sú zas členené do periód a periódy následne na epochy. Napr. momentálne sme v eóne fanerozoikum, ére kenozoikum, perióde kvartér a epoche holocén.

Aktuálna medzinárodná stratigrafická tabuľka
(nadeón) eón éra perióda
 fanerozoikum   kenozoikum  kvartér (štvrtohory)
neogén (mladšie treťohory)
paleogén (staršie treťohory)
 mezozoikum 
(druhohory)
krieda
jura
trias
 paleozoikum 
(prvohory)
perm
karbón
devón
silúr
ordovik
kambrium
 predkambrium   proterozoikum 
(starohory)
 neopro-
terozoikum
 
ediakar
kryogén
tón
 mezopro-
terozoikum
 
sten
ektas
kalym
 paleopro-
terozoikum
 
statér
orosir
ryak
sider
 archaikum 
(prahory)
neoarchaikum
mezoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadean

Zoznam eónov (resp. eonotemov)

upraviť

Podľa súčasného medzinárodného delenia (stav 2021) existujú tieto eóny [pre úplnosť je uvedené aj neformálne zoskupenie prekambrium, niekedy neoficiálne hodnotené ako nadeón [7][8]]:[9]

V textoch do konca 20. storočia sa pojem eón (resp. eonotem) vyskytoval zriedkavo. Ak sa vyskytoval tak sa rozlišovali napríklad takéto eóny:[1]

  1. a b c d eón; eonotem. In: Encyclopaedia Beliana 4, S. 125
  2. stratigrafické jednotky. In: Malá encyklopédia Slovenska 1987, S. 510
  3. MORTON, Mary Caperton. Aerial Geology (A High-Altitude Tour of North America's Spectacular Volcanoes, Canyons, Glaciers, Lakes, Craters, and Peaks). [s.l.] : Timber Press, 2017. 308 s. ISBN 978-1-60469-835-0. S. 14.
  4. Kultúra. [s.l.] : Spolok sv. Vojteha., 1932. 996 s. S. 34.
  5. In: SK – EN geologický slovník [1]
  6. BÓNOVÁ, Katarína. Základy geológie pre geografov. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. 122 s. Dostupné online. ISBN 978-80-8152-541-4.
  7. Senter, Phil (1 April 2013). "The Age of the Earth & Its Importance to Biology". The American Biology Teacher. 75 (4): 251–256. doi:10.1525/abt.2013.75.4.5. S2CID 85652369.
  8. Kamp, Ulrich (6 March 2017). "Glaciations". International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology: 1–8. doi:10.1002/9781118786352.wbieg0612. ISBN 9780470659632
  9. International Chronostratigraphic Chart v. 2021/07 [2]