E číslo/číslo E (v slov. prekladoch eur. predpisov) alebo kód E (v slov. predpisoch) alebo hovorovo éčko (angl. E number; staršie: číslo ES/ES číslo - angl. EC number, ešte staršie: číslo EHS/EHS číslo - nem. EWG-Nummer, angl. EEC number [1]) je alfanumerický kód, ktorý je pridelený prídavným látkam v potravinách, ktorých použitie je oficiálne povolené Európskou úniou. V súčasnosti (2010) má takéto číslo 305 látok. Číslo E pozostáva z písmena E a troj- alebo štvormiestneho číselného kódu.

Použitie v iných krajinách upraviť

Systém prebral aj Codex Alimentarius a pod označením INS-number ho rozšíril na všetky (t. j. nie len v EÚ povolené) prídavné látky v potravinách. Okrem toho sa - bez počiatočného E - používa aj napr. v Austrálii a na Novom Zélande. Vyskytuje sa aj v Kanade a zriedkavo v USA.

Názov upraviť

Názov číslo E vznikol skrátením staršieho názvu "číslo ES" (pozri vyššie), ale uvádza sa aj, že E je tu skratka pre "EU" (EÚ), "European" (európsky) či "edible" (jedlý).

Referencie upraviť

  1. Staršie názvy pozri napr. v prílohách v Smernici 94/36/ES a v Smernici Ú.v. 115 , 11.11.1962 str. 2645 - 2654

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť