Egyptológia

veda o histórii, spôsobe života a umení starých Egypťanov

Egyptológia je veda o histórii, spôsobe života, jazyka, náboženstva, architektúry a umení starých Egypťanov. Tvorí súčasť orientalistiky. Sústreďuje sa na obdobie od 5. tisícročia pred naším letopočtom až do konca pôvodných náboženských praktík v 4. storočí nášho letopočtu. Odborníka voláme „egyptológ“. V Európe, najmä na kontinente, sa egyptológia považuje predovšetkým za filologickú disciplínu, zatiaľ čo v Severnej Amerike sa často považuje za odvetvie archeológie.

Zakladateľom a prvým profesorom egyptológie v Európe bol Jean-François Champollion.

Významní alebo známi egyptológovia upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam egyptológov

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.