(Egyptské) démotické písmo (odvodené od gréckeho demotika „ľudové“) alebo (egyptské) ľudové písmo bolo staroegyptské písmo, ktoré sa vyvinulo zo severnej formy hieratického písma používaného na území nílskej delty, aj vývojový stupeň starej egyptčiny, ktorý nasledoval po neskorej staroegyptčine a predchádzal koptčine. Tento termín prvý raz použil grécky historik Herodotos, aby ho odlíšil od hieratického a hieroglyfického písma.


Egyptské démotické písmo
Klasifikácia
ISO 15924: 070 / Egyd
 
Démotické písmo na Rosettskej doske
 
Démotické písmo na ostraku z čias 27. dynastie

Sami Egypťania označovali démotického písmo ako sš n št, „písanie záznamov“. Klement Alexandrijský, učenec z 2. storočia po Kr. ho nazýval „písanie listov“, zatiaľ čo prví západní odborníci ho pôvodne označovali enchorická egyptčina. Písmo sa používalo viac ako tisíc rokov a prešlo počas tohto obdobia mnohými vývojovými zmenami.

Včasné démotické písmo (650-400 pred Kr.)

upraviť

Včasné alebo rané démotické písmo sa vyvinulo v Dolnom Egypte počas neskoršej 25. dynastie. Záznamy v ňom máme hlavne zo Serapea v Sakare. Datuje sa do rozmedzia rokov 650-400 pred Kr., keďže väčšina textov písaných v ranom Démotickom písme spadá do 26. dynastie a nasledujúcej 27., perzskej dynastie. Po zjednotení Egypta Psamatikom I. bolo Démotické písmo nahradené v Hornom Egypte typom hieratického písma, obzvlášť za vlády Amasisa, kedy sa hieratické písmo stalo oficiálnym písmom administratívy a zákonodarstva. Démotické písmo bolo naďalej používané v niektorých administratívnych a právnych textoch a v obchodných dokumentoch, kým iné písomné pamiatky sa zapisovali hieratickým písmom alebo hieroglyfmi.

Stredné démotické písmo (400-30 pred Kr.)

upraviť

Stredné Démotické písmo bolo používané počas vlády Ptolemaiovcov v Egypte. Od 4. storočia pred Kr. sa jeho dôležitosť zvyšovala, čo dokladá rastúci počet literárnych aj náboženských pamiatok v tomto písme. Na konci 3. storočia sa však gréčtina, ktorá bola úradným jazykom zeme, stala dôležitejšou. Dokazujú to aj zmluvy z tohto obdobia, ktoré obsahovali, hoci písané v démotickom písme, vždy poznámky písanú grécky, ktorá im dodávala potrebnú právnu autoritu.

Neskoré démotické písmo (30 pred Kr.-452 po Kr.)

upraviť

Od začiatku rímskej nadvlády nad Egyptom bolo Démotické písmo stále menej a menej používané vo verejnom živote. Z tohto obdobia však pochádza množstvo literárnych dokumentov písaných neskorým démotickým písmom, najmä z 1. a 2. storočia po Kr. Množstvo záznamov písaných démotickým písmom sa rapídne zmenšilo ku koncu 2. storočia. Neskôr sa démotické písmo používalo iba na ostrakách, pri popiskách ku gréckym dokumentom, označeniach múmii a graffitoch. Posledný datovaný záznam písaný Démotickým písmom pochádza z 11. Decembra roku 452. Ide o grafit načmáraný na stene Izidinho chrámu vo Filách.

Rozlúštenie

upraviť

Démotické písmo je druhým písmom použítým na Rosettskej doske. Bolo rozlúštené pred hieroglyfmi, počínajúc úsilím Silvestra de Sacyho.

Pozri aj

upraviť