Ekliptika (z gréc.[1]) je kružnica, priesečnica roviny dráhy Zeme s nebeskou sférou.[2] Počas roka sa po nej zdanlivo pohybuje Slnko.[3] Rotačná os Zeme s ňou zviera uhol 66°33', s rovinou rovníka uhol 23°27'.[4] Ekliptika pretína svetový rovník v bodoch rovnodennosti.

Rovina ekliptiky

Referencie upraviť

  1. ekliptika. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 294.
  2. ekliptika. In: Malá československá encyklopedie II D-CH. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. s. 278.
  3. ekliptika. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 28.
  4. ekliptika. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 151.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ekliptika