Ekosféra (časť biosféry)

Ekosféra je časť biosféry s pravidelným a zákonitým výskytom života.

Siaha do 5 – 8 km v atmosfére, v oceánoch a litosfere je jej hranica rovnaká ako u biosféry, prípadne u litosféry je trochu blížšie k povrchu.