Ekumenický koncil

stretnutie kresťanských náboženských lídrov

Ekumenický koncil (gr. οἰκουμένη - "obývaný svet") alebo všeobecný snem je stretnutie biskupov (koncil) celej cirkvi na celom svete. Pojem celá cirkev sa vykladá v pravosláví tak, že zahrnuje všetky ortodoxné cirkvi v plnom spojení medzi sebou navzájom, kým katolícka cirkev vyžaduje okrem toho plné spoločenstvo s Rímskou cirkvou, čiže s rímskym pápežom (kan. 336 – 341 CIC 1983).

Pravoslávie uznáva 7 ekumenických snemov, rímskokatolícka cirkev 21.

Zoznam ekumenických koncilov:

Poradie Názov Kedy Účastníkov Miesto Rokoval o Uznávajú ho
1. 1. nicejský 325 318 Nikaia arianizmus, dátum slávenia Veľkej noci, Milétiova schizma, platnosť krstu heretikov, odpadnutí kresťania katolíci, pravoslávie, nestoriánske cirkvi, protestantské cirkvi,orientálne ortodoxné cirkvi
2. 1. carihradský 381 150 Carihrad arianizmus, sabellianizmus, Duch Svätý katolíci, pravoslávie, nestoriánske cirkvi, orientálne cirkvi, protestantské cirkvi
3. Efezský 431 200–250 Efez nestoriánstvo, Theotokos, pelagianizmus katolíci, pravoslávie, orientálne cirkvi, protestantské cirkvi
4. Chalcedónsky 451 500 Chalcedon Eutychov monofyzitizmus, božská a ľudská prirodzenosť v Kristovi katolíci, pravoslávie, protestantské cirkvi
5. 2. carihradský 553 150 Carihrad monofyzitizmus katolíci, pravoslávie, protestantské cirkvi
6. 3. carihradský 680681 asi 300 Carihrad monoteletizmus, ľudská a božská vôľa v Kristovi katolíci, pravoslávie, protestantské cirkvi
Trullská synoda (quinisext = 5. a 6.) 691692 216 Carihrad cirkevná disciplína pravoslávie ako súčasť 6.
7. 2. nicejský 787 350 Nikaia obrazoborectvo - úcta svätých ikon katolíci, pravoslávie
8. 4. carihradský 869870 25–102 Carihrad Fotios odsúdený pre rímskych katolíkov 8. všeobecný
8. 4. carihradský* 879880 Carihrad Fotios rehabilitovaný, filioque odsúdené pravoslávie, ale nie ako všeobecný
9. 1. lateránsky 1123 300–1000 Rím boj o investitúru katolíci
10. 2. lateránsky 1139 1000 Rím protipápež Anaklet II., celibát kňazov katolíci
11. 3. lateránsky 1179 302 Rím katari, valdénci, cirkevná disciplína katolíci
12. 4. lateránsky 1215 asi 1300 Rím križiacke výpravy, spor o investitúru katolíci
13. 1. lyonský 1245 250 Lyon cisár Fridrich II., cirkevná disciplína, východná schizma, križiacke výpravy katolíci
14. 2. lyonský 1274 500 Lyon Svätá zem, východná schizmalyonská únia, filioque, konkláve katolíci
15. Viennský 13111312 182 Vienne templári katolíci
Pisanský 1409 Pisa západná schizma
16. Kostnický 14141418 600 Kostnica západná schizma, Ján Hus katolíci
Pavijský 14231424 Pavia, Siena konciliarizmus
17. Bazilejsko-ferrarsko-florentský 14311449 148 Bazilej, Ferrara, Florencia husitstvo, východná schizmaflorentská únia katolíci
18. 5. lateránsky 15121517 100 Rím cirkevná disciplína katolíci
19. Tridentský 15451563 255 Trident protestantizmus, katolícka reformácia katolíci
20. 1. vatikánsky 18691870 744 Rím racionalizmus, liberalizmus, materializmus, dogma o neomylnosti pápeža katolíci s výnimkou starokatolíkov
21. 2. vatikánsky 19621965 2540 Rím cirkev v modernom svete katolíci

Pozri aj upraviť