Ekvatoriálne pásmo

(Presmerované z Ekvatoriálne podnebie)

Ekvatoriálne pásmo je bioklimatické pásmo Zeme, ktoré sa nachádza pozdĺž rovníka približne v oblasti medzi obratníkmi, no niekedy sa v dôsledku klimatických činiteľov z týchto oblastí odchyľuje na sever či juh. Zodpovedá vlhkému tropickému pásmu (tzv. pásmo dažďových rovníkových lesov). Typickými predstaviteľmi sú oblasti povodia Amazonky a Konga.

Pohľad na klimatické oblasti Zeme, ekvatoriálne pásmo tmavo zelenou avšak nerozlíšené od oblastí postihovaných monzúnmi.

Atmosférické podmienky

upraviť

Priemerná teplota vzduchu a Zemského povrchu (pôdy) v polohách s nízkou nadmorskou výškou nikdy neklesá pod 0 °C a priemerná teplota vzduchu v najchladnejšom mesiaci je vyššia ako 15 °C. Celoročná priemerná teplota sa pohybuje okolo 25 °C. Väčšie môžu byť rozdiely teplôt medzi dňom a nocou, než medzi jednotlivými „ročnými obdobiami“. Časté sú denné zrážky, ktorých ročný úhrn dosahuje i 2000-3000 mm. Padajú najčastejšie nad pevninou poobede a nad oceánmi v noci. Túto oblasť nepostihuje obdobie sucha. Vysoké teploty a zrážky spôsobuje fakt, že v dôsledku Coriolisovej sily sa v oblasti okolo rovníka hromadia vlhké a teplé vzduchové hmoty.

Rastlinstvo

upraviť

V týchto oblastiach väčšinou rastú tropické dažďové lesy, s nepretržitou vegetáciou bohatých rastlinných spoločenstiev. Lesy sú bohaté, so stromami vysokými do 60 m a viacerými poschodiami. Pre oblasť sú typické liany, epifyty a iné.

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Equatorial climate na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).