Ekvinokcium (súradnice)

Ekvinokcium je astronomický pojem označujúci čas, ku ktorému sú udané súradnice hviezd v astronomických atlasoch a hviezdnych mapách. V dôsledku precesie sa súradnice objektov (v prípade rovníkových súradníc rektascenzia-α a deklinácia-δ) po čase menia a tak je nutné mapy obnovovať. Obvykle sa mapy k inému ekvinokciu robia každých 25 rokov (1950, 1975, 2000). Aktuálne sa používajú súradnice k ekvinokciu 2000.0.

Ekvinokcium sa udáva aj pri elementoch dráh. Stredné ekvinokcium sa udáva pri polohách planét, kde sa súradnicový systém vzťahuje na začiatok roka.