Ekvipotenciálna plocha

Ekvipotenciálna plocha je plocha, na ktorej je v každom bode rovnaká potenciálna energia. Ekvipotenciálna plocha pravidelného guľového telesa sú koncentrické guľové plochy. Pri pohybe po ekvipotenciálnej ploche sa nevydáva, ani nezískava nijaká energia.

Pozri aj upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.