Elektrónová konfigurácia

Atómové a molekulové orbitály

V atómovej fyzike a kvantovej chémii popisuje elektrónová konfigurácia rozmiestnenie elektrónov atómu, molekuly alebo inej fyzickej štruktúry v atómovom alebo molekulovom orbitáli. Napríklad, elektrónová konfigurácia neónového atómu je 1s² 2s² 2p⁶.