Elektrónový obal je skupina atómových orbitálov s rovnakou hodnotou hlavného kvantového čísla n. Elektrónové obaly sú zložené z viacerých vrstiev, ktoré obsahujú dva alebo viac orbitálov s rovnakým uhlovým momentom kvantového čísla 1. Elektrónový obal tvorí elektrónovú konfiguráciu atómu.

Príklad elektrónového obalu atómu sodíka

Pozri aj upraviť