Električková trať

koľajová trať, ktorá slúži na električkovú dopravu

Električková trať alebo električková dráha je koľajová trať, ktorá slúži na električkovú dopravu, obyčajne v rámci mestskej hromadnej dopravy vo väčšom meste alebo mestskej aglomerácii. V minulosti sa oficiálne nazývala aj pouličná trať alebo elektrická trať.

Dvojkoľajová električková trať v Paríži so zatrávneným koľajovým zvrškom
Dvojkoľajová električková trať s BKV panelmi v Prahe

Pozri aj

upraviť