Elektrická trakcia je sústava elektrických zariadení, ktoré slúžia na pohon dopravných prostriedkov.

Rozdelenie

upraviť

Medzi výhody elektrickej trakcie patrí jednoduchá údržba, vysoký výkon, vyššia životnosť a nízka záťaž životného prostredia. Hlavnou nevýhodou je závislosť od zdroja elektrickej energie.