Elektrický dipól

Elektrický dipól vzniká, ak kladné a záporné náboje nie sú v priestore rovnako rozmiestnené. Najjednoduchším a typickým príkladom dipólu je dvojica opačných nábojov od seba vzdialených o malú vzdialenosť vzhľadom na vzdialenosť, v ktorej tieto náboje vytvárajú elektrické pole.

Pole elektrického dipólu v jeho blízkosti s vyznačenými siločiarami

Matematický popisUpraviť

Elektrický dipól môžeme charakterizovať pomocou elektrického dipólového momentu  . Elektrické pole vytvorené dipólom (vo vzdialenosti veľkej vzhľadom ku vzdialenostiam nábojov dipól vytvárajúcich) je dané vzťahom pre elektrický potenciál alebo intenzitu elektrického poľa:

 

 

Vo vonkajšom elektrickom poli o elektrickej intenzite   má dipól potenciálnu energiu

 ,

Pôsobí na neho sila

 

A moment sily

 .

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Elektrický dipól na českej Wikipédii.