Elektrický obvod je súhrn prvkov tvoriacich uzavretú cestu pre elektrický prúd; vodivé spojenie rôznych prvkov, napr. odporov, kondenzátorov, cievok, zosilňovacích prvkov (elektrónok, tranzistorov), usmerňovačov, meničov inej energie ako elektrickej energie (mikrofónov, rôznych snímačov polohy, tlaku, teploty a pod.), spotrebičov a zdrojov, usporiadaných v jednoduchých alebo zložitých kombináciách a pripojených (resp. určených na pripojenie) na zdroje elektrickej energie.

  • Elektrický obvod, ktorý neobsahuje uzly, je jednoduchý elektrický obvod.
  • Časť elektrického obvodu medzi dvoma uzlami sa nazýva vetva.
  • V uzloch elektrického obvodu sa prúd rozvetvuje.
  • Ampérmeter pripájame sériovo k prvku elektrického obvodu, v ktorom meriame prúd.
  • Voltmeter pripájame paralelne k prvku elektrického obvodu, na ktorom meriame napätie.
  • Každým prvkom jednoduchého elektrického obvodu prechádza rovnaký prúd.
Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia
Jednoduchý elektrický obvod tvorený zdrojom napätia a rezistorom.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.