Elektrický spotrebič

Elektrický spotrebič alebo elektrospotrebič je elektrické zariadenie používané v domácnostiach, v dielňach a pod. využívajúce k svojej činnosti elektrickú energiu.

Práčka

Elektrický spotrebič je zariadenie, v ktorom sa elektrická energia účelne mení (spotrebúva) na iný druh energie.

Elektrická energia sa mení na:

  • iná (zložitejšia) forma premeny energie je pri spotrebičoch, ktoré vykonávajú zložitejšiu činnosť (premena energie sa nedá jednoznačne a jednoducho popísať). Obvykle sú vybavené elektronickými obvodmi. Súhrnne ich nazývame elektronické spotrebiče - počítač, televízor, mobilný telefón, videorekordér a pod.