Elektroenergetika

Elektroenergetika je odbor elektrotechniky, ktorý sa zaoberá otázkami výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie.

Zdroje elektrickej energieUpraviť

Výrobne elektrickej energieUpraviť

Najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku sú Slovenské elektrárne, a.s.. Okrem nich existuje rada ďalších spoločností. Celková spotreba elektrickej energie na Slovensku v roku 2009 bola 27 386 GWh. Na Slovensku sa pritom vyrobilo 26 074 GWh, t.j. 95,21 %.[1]

Medzi druhy elektrární patria (podiel na slovenskej výrobe v roku 2009):[1]

Prenos elektrickej energieUpraviť

Prenosová sústava SR je v pôsobnosti Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., spoločnosti v plnom vlastníctve štátu. Prostredníctvom nej spája výrobcov a dovozcov elektrickej energie s distribučnými spoločnosťami a niekoľkými najväčšími odberateľmi (napr. U. S. Steel Košice)[2]

Za distribúciu sa považuje dodávka elektrickej energie koncovým spotrebiteľom: domácnostiam, menším až väčším hospodárskym subjektom, ako aj ŽSR.

Na Slovensku sú tri distribučné spoločnosti

Prenos a distribúcia sa uskutočňuje prostredníctvom elektrických vedení, elektrických staníc, transformátorov a iných zariadení.

Uskladnenie energieUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. a b Správa o výsledku monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny [online]. Bratislava: Ministerstvo hospodárstva SR, júl 2010, [cit. 2011-03-21]. Dostupné online.
  2. Power System of Central East Europe [online]. Bratislava: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, [cit. 2011-03-21]. Dostupné online.