O elektrolytoch vo výžive pozri aj minerálna látka (výživa).

Elektrolyt je:

Pohybom iónov dochádza k prenosu hmoty a chemickým zmenám. Ióny sú oproti elektrónom väčšie, ich pohyblivosť je menšia, takže aj vodivosť je nižšia než je vodivosť vodičov I. triedy (kovov).

Delenie elektrolytov

upraviť
  • Silné elektrolyty — obsahujú len ióny (disociácia prebehla úplne)
  • Slabé elektrolyty — obsahujú tak ióny, ako aj nedisociované molekuly