Elektromotorické napätie

Elektromotorické napätie[1] alebo elektromotorická sila[2][3] je množstvo energie, ktoré vynaložia neelektrické sily pri prenose jednotkového náboja v elektrickom zdroji. Meria sa vo voltoch.

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia


Referencie upraviť

  1. STN IEC 60050-131+A1:2003
  2. ILKOVIČ, D. Fyzika II. Bratislava: Alfa, 1973, S. 149
  3. Nemecko-slovenský technický slovník. A-L. Bratislava: Alfa, 1993, S. 506