Elektronegativita je v chémii vlastnosť atómu vyjadrujúca jeho schopnosť priťahovať väzbové elektróny. Označuje sa písmenom x alebo gréckym χ (chí). Opačnou vlastnosťou je elektropozitivita, ktorá popisuje to, ako ľahko sa prvok zbavuje valenčných elektrónov.

Americký fyzik, chemik a biochemik Linus Carl Pauling vytvoril túto veličinu pre určenie iónového charakteru kovalentnej väzby. Čím je rozdiel elektronegativít oboch atómov väčší, tým je väzba polárnejšia (dokonca môže byť až iónová). Poznáme viacero stupníc elektronegativít. Najrozšírenejšia je Paulingova. Mullikenova elektronegativita predstavuje priemer ionizačnej energie a elektrónovej afinity. Allredove-Rochove elektronegativity vychádzajú z Coulombovho zákona. Elektronegativita sa nezapisuje s jednotkami, lebo jej fyzikálny význam nie je známy (nebol odvodený vzorec pre elektronegativitu, ale len vytvorená stupnica schopnosti priťahovania elektrónov atómov, ktorej hodnoty závisia od energií väzieb).

Skupina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Perióda
1 H
2.20
He
 
2 Li
0.98
Be
1.57
B
2.04
C
2.55
N
3.04
O
3.44
F
3.98
Ne
 
3 Na
0.93
Mg
1.31
Al
1.61
Si
1.90
P
2.19
S
2.58
Cl
3.16
Ar
 
4 K
0.82
Ca
1.00
Sc
1.36
Ti
1.54
V
1.63
Cr
1.66
Mn
1.55
Fe
1.83
Co
1.88
Ni
1.91
Cu
1.90
Zn
1.65
Ga
1.81
Ge
2.01
As
2.18
Se
2.55
Br
2.96
Kr
3.00
5 Rb
0.82
Sr
0.95
Y
1.22
Zr
1.33
Nb
1.6
Mo
2.16
Tc
1.9
Ru
2.2
Rh
2.28
Pd
2.20
Ag
1.93
Cd
1.69
In
1.78
Sn
1.96
Sb
2.05
Te
2.1
I
2.66
Xe
2.6
6 Cs
0.79
Ba
0.89
*
 
Hf
1.3
Ta
1.5
W
2.36
Re
1.9
Os
2.2
Ir
2.20
Pt
2.28
Au
2.54
Hg
2.00
Tl
1.62
Pb
2.33
Bi
2.02
Po
2.0
At
2.2
Rn
 
7 Fr
0.7
Ra
0.9
**
 
Rf
 
Db
 
Sg
 
Bh
 
Hs
 
Mt
 
Ds
 
Rg
 
Cn
 
Nh
 
Fl
 
Mc
 
Lv
 
Ts
 
Og
 
Lantanoidy *
 
La
1.1
Ce
1.12
Pr
1.13
Nd
1.14
Pm
1.13
Sm
1.17
Eu
1.2
Gd
1.2
Tb
1.1
Dy
1.22
Ho
1.23
Er
1.24
Tm
1.25
Yb
1.1
Lu
1.27
Aktinoidy **
 
Ac
1.1
Th
1.3
Pa
1.5
U
1.38
Np
1.36
Pu
1.28
Am
1.13
Cm
1.28
Bk
1.3
Cf
1.3
Es
1.3
Fm
1.3
Md
1.3
No
1.3
Lr
 
Periodická tabuľka elektronegativity podľa Paulingovej stupnice

Pozri aj upraviť

Periodická tabuľka