Elektronická kniha

kniha v elektronickom formáte

Elektronická kniha (iné názvy: eKniha, e-kniha, digitálna kniha, e-book, eKnižka) je kniha v elektronickom formáte. Nejde teda o klasickú tlačenú knihu, ale o knihu, ktorá sa nachádza v elektronickej podobe a možno ju čítať napríklad na počítači alebo čítačke.[1] V súčasnosti umožňujú niektoré obchody zakúpenie knihy v klasickom aj elektronickom vydaní.

Amazon Kindle 3 s technológiou elektronického papiera zobrazuje text novely Moby Dick

Definícia podľa STN ISO 2789 (Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika. 2009)Upraviť

Elektronická kniha alebo eKniha je digitálny dokument[pozn 1], licencovaný alebo nelicencovaný, na ktorom prevláda text, ktorý možno prehľadávať, a na ktorý možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu (monografiu). K tejto definícii sú pripojené nasledujúce poznámky: 1. Používanie eKníh v mnohých prípadoch závisí od zariadenia a/alebo špeciálneho prehliadača [reader] alebo zobrazovacieho softvéru [viewing software]. 2. eKnihy sa môžu používateľom vypožičať buď na prenosnom zariadení (prehliadače eKníh [eBook readers]), alebo zaslaním obsahu na používateľské PC na obmedzený čas. 3. Patria sem [aj] dizertácie v elektronickom formáte. 4. Patria sem [aj] dokumenty, ktoré knižnica reformátovala do digitálnej formy.

Výhody a nevýhodyUpraviť

Elektronické knihy majú v porovnaní s klasickými tlačenými knihami niekoľko výhody i nevýhody. Medzi výhody patrí napríklad skladnosť, nenákladná reprodukovateľnosť, arbitrárnosť ceny, možnosť dodatočných úprav, z nevýhod je to hlavne potreba špecifického zariadenia, ktoré je ale obvykle multifunkčné, zatiaľčo pri tlačených knihách je nevyhnutným tlačiarenské zariadenie, ktoré je monofunkčné.

Formáty elektronických kníhUpraviť

Elektronické knihy môžu byť v rôznych formátoch:

  • PDF – pravdepodobne najznámejší formát, umožňujúci čítanie obsahu na veľkom množstve zariadení; PDF je aj formát vhodný na vytlačenie
  • ePUB – základný formát elektronických kníh, ktoré sú určené pre hardvérové čítačky.
  • TXT – základný text, ktorý nepridáva žiadne špecifické formátovacie funkcie.

Pre osobné počítače sa zvyčajne používa formát PDF - Portable Document Format, pre prenosné počítače a čítačky elektronických kníh sa dnes obvykle používa EPUB formát.

K dispozícií je veľké množstvo ďalších formátov, napríklad MOBI pre čítačku Amazon Kindle, PDB pre zariadenia značky Palm, HTML pre zariadenia s možnosťou pripojenia na internet a ďalšie.

PoznámkyUpraviť

  1. Digitálny dokument je v tej istej norme definovaný ako informačná jednotka s definovaným obsahom, ktorú zdigitalizovala knižnica alebo bola získaná v digitálnej forme ako súčasť knižničného fondu. K tejto definícii sú pripojené poznámky: 1. Patria sem [aj] eKnihy, elektronické patenty, sieťové audiovizuálne dokumenty a iné digitálne dokumenty (napr. výskumné správy, kartografické a hudobné dokumenty, preprinty atď.). Nepatria sem databázy a elektronické seriály. 2.... 3. Digitálny dokument môže byť štruktúrovaný v jednom alebo v niekoľkých súboroch. 4. Digitálny dokument obsahuje jeden alebo viacero obsahov jednotiek [content units].

ReferencieUpraviť

  1. Babicová, Z., Krjaková, I., 2012, Elektronická kniha – nová forma alebo filozofia? ITlib 3/2012, s. 21-25

Iné projektyUpraviť