Elektronická kniha

kniha v elektronickom formáte

Elektronická kniha (iné názvy: eKniha, e-kniha, digitálna kniha, e-book, eKnižka) je kniha v elektronickom formáte. Nejde teda o klasickú tlačenú knihu, ale o knihu, ktorá sa nachádza v elektronickej podobe a možno ju čítať napríklad na počítači alebo čítačke[1] alebo tablete. V súčasnosti umožňujú niektoré obchody zakúpenie knihy v klasickom aj elektronickom vydaní.

Amazon Kindle 3 s technológiou elektronického papiera zobrazuje text novely Moby Dick

Čítačka elektronických kníh

upraviť

V roku 1998 sa objavili prvé špecializované čítačky elektronických kníh Rocket ebook, SoftBook a Cybook. V roku 2004 Sony prišla s modelom Librié EBR-1000EP, čo bola prvá čítačka využívajúca elektronický papier. Roku 2006 Sony predstavila prvú z radu Sony Reader. V roku 2007 začala firma Amazon.com predávať prvú verziu čítačky Kindle. V roku 2009 boli najpoužívanejšími čítačkami Amazon Kindle a čítačky značky Sony Reader a od marca 2010 sa k nim zaradila aj čítačka Nook kníhkupectva Barnes & Noble.

Výhody a nevýhody

upraviť

Elektronické knihy majú v porovnaní s klasickými tlačenými knihami niekoľko výhody i nevýhody. Medzi výhody patrí napríklad skladnosť, nenákladná reprodukovateľnosť, arbitrárnosť ceny, možnosť dodatočných úprav, z nevýhod je to hlavne potreba špecifického zariadenia, ktoré je ale obvykle multifunkčné, zatiaľčo pri tlačených knihách je nevyhnutným tlačiarenské zariadenie, ktoré je monofunkčné.

Formáty elektronických kníh

upraviť

Elektronické knihy môžu byť v rôznych formátoch:

  • PDF – pravdepodobne najznámejší formát, umožňujúci čítanie obsahu na veľkom množstve zariadení; PDF je aj formát vhodný na vytlačenie
  • ePUB – základný formát elektronických kníh, ktoré sú určené pre hardvérové čítačky.
  • TXT – základný text, ktorý nepridáva žiadne špecifické formátovacie funkcie.

Pre osobné počítače sa zvyčajne používa formát PDF - Portable Document Format, pre prenosné počítače a čítačky elektronických kníh sa dnes obvykle používa EPUB formát.

K dispozícií je veľké množstvo ďalších formátov, napríklad MOBI pre čítačku Amazon Kindle, PDB pre zariadenia značky Palm, HTML pre zariadenia s možnosťou pripojenia na internet a ďalšie.

Definícia podľa STN ISO 2789 (Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika. 2009)

upraviť

Elektronická kniha alebo eKniha je digitálny dokument[pozn 1], licencovaný alebo nelicencovaný, na ktorom prevláda text, ktorý možno prehľadávať, a na ktorý možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu (monografiu). K tejto definícii sú pripojené nasledujúce poznámky: 1. Používanie eKníh v mnohých prípadoch závisí od zariadenia a/alebo špeciálneho prehliadača [reader] alebo zobrazovacieho softvéru [viewing software]. 2. eKnihy sa môžu používateľom vypožičať buď na prenosnom zariadení (prehliadače eKníh [eBook readers]), alebo zaslaním obsahu na používateľské PC na obmedzený čas. 3. Patria sem [aj] dizertácie v elektronickom formáte. 4. Patria sem [aj] dokumenty, ktoré knižnica reformátovala do digitálnej formy.

Norma STN ISO 2789 bola zrušená 1. mája 2022.[2]

Poznámky

upraviť
  1. Digitálny dokument je v tej istej norme definovaný ako informačná jednotka s definovaným obsahom, ktorú zdigitalizovala knižnica alebo bola získaná v digitálnej forme ako súčasť knižničného fondu. K tejto definícii sú pripojené poznámky: 1. Patria sem [aj] eKnihy, elektronické patenty, sieťové audiovizuálne dokumenty a iné digitálne dokumenty (napr. výskumné správy, kartografické a hudobné dokumenty, preprinty atď.). Nepatria sem databázy a elektronické seriály. 2.... 3. Digitálny dokument môže byť štruktúrovaný v jednom alebo v niekoľkých súboroch. 4. Digitálny dokument obsahuje jeden alebo viacero obsahov jednotiek [content units].

Referencie

upraviť
  1. Babicová, Z., Krjaková, I., 2012, Elektronická kniha – nová forma alebo filozofia? ITlib 3/2012, s. 21-25
  2. STN ISO 2789 zrušená [online]. normy.unms.sk, [cit. 2022-10-12]. Dostupné online. Archivované 2022-10-12 z originálu.

Iné projekty

upraviť