Ellen Whitová

americká spisovateľka a teologička, spoluzakladateľka Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Ellen Gould Whitová, rodená Gouldová Harmonová, angl. Ellen Gould White (* 26. november 1827, Gorham, Maine, USA – † 16. júl 1915, Elmshaven, Kalifornia, USA) bola americká spoluzakladateľka Cirkvi Adventistov siedmeho dňa a autorka kresťanských a iných diel.

Ellen Gould Whitová
americká náboženská spisovateľka a spoluzakladateľka Cirkvi Adventistov siedmeho dňa
americká náboženská spisovateľka a spoluzakladateľka Cirkvi Adventistov siedmeho dňa
Osobné informácie
Narodenie26. november 1827
 Gorham, Maine, USA
Úmrtie16. júl 1915 (87 rokov)
 Elmshaven, Kalifornia, USA
PodpisEllen Whitová, podpis (z wikidata)
Odkazy
Projekt
Guttenberg
Ellen Whitová
(plné texty diel autora)
Spolupracuj na CommonsEllen Whitová
(multimediálne súbory na commons)

Dielo upraviť

Najvýznamnejšou časťou jej diele je literárna tvorba. Počas svojho života vydala viac ako 20 kníh. Po jej smrti vzrástol tento počet na viac ako štvornásobok, pričom takmer všetky, ktoré vyšli po jej smrti, sú tematickými kompiláciami z jej rukopisov, dopisov a publikovaných spisov. Tieto kompilácie boli vydané v súlade s jej závetom inštitúciou zaoberajúcou sa jej tvorbou. Ich hodnota spočíva v tom, že sa snažia predstaviť v jednej publikácii všetky vyjadrenia autorky k danej téme.

V 80. rokoch 19. storočia W. Rea zistil a preukázal, že, s výnimkou jedného, všetky jej literárne diela a tzv. videnia v nich sú z prevažnej časti plagiátmi. Tým jednoznačne vyvrátili jej Božiu inšpirovanosť a diskvalifikoval ju ako Božiu prorokyňu, ako ju dodnes predstavujú členovia cirkvi. A to aj napriek tomu, že adventná komisia v 80. rokoch zistenia preverila a uznala s týmto záverom: „Tieto výpožičky sa vyskytovali nielen v historických častiach Veľkého sporu , ale aj v jeho prorockých častiach. Objavujú sa počas konfliktu vekov a vo Svedectvách pre cirkev, ako aj v iných knihách Ellen Whiteovej. Vyskytujú sa v listoch a špecifických svedectvá jednotlivcom. Objavujú sa v popisoch obsahu konkrétnych vízií poskytnutých pani Whiteovej. V tomto bode by nebolo rozumné tvrdiť, že existuje nejaká konkrétna kniha napísaná pani Whiteovou alebo akýkoľvek typ písomnosti z jej pera, v ktorom sa literárna výpožička nenájde. Mnohé z nádherne vyjadrených myšlienok, teda mnohé z literárnych skvostov, ktoré sa nachádzajú v spisoch pani Whitovej, boli požičané od iných autorov. Táto skutočnosť, spolu s vedomím, že jej spisy boli vybrúsené literárnymi asistentkami, nás vedie k tomu, aby sme sa vyhli predpokladom, že literárna krása jej spisov je dôkazom jej božskej inšpirácie.[1]

Tieto skutočnosti sú zdokumentované napr. v knihách The White Lie od W. Rea, alebo The Cultic Doctrine of Seventh-Day Adventists: An Evangelical Resource and an Appeal to Adventists od Dalea Ratzlafa, tiež Life of Mrs. E. G. White, Seventh-Day Adventist Prophet: Her False Claims Refuted od D. M. Canrighta.

Dráma vekov upraviť

Knihy zo série Dráma vekov sú považované za jej najvýznamnejšie dielo. 5 zväzkov sleduje boj medzi Bohom a Satanom ako predstaviteľmi dobra a zla v časovej línii od vzbury v nebi, ku ktorej došlo ešte pred stvorením Adama a Evy, až do konca milénia. Séria sa zameriava na členov cirkvi aj na tých, ktorí stoja mimo nej.

 • Patriarchovia a proroci (1890) - rozpráva príbeh o boji medzi Bohom a Satanom až po Dávidovu vládu
 • Proroci a králi (1917) - pokračuje od kraľovania kráľa Šalamúna až po koniec starozákonnej zmluvy
 • Túžba vekov (1898) - pojednáva o Ježišovi (údajne najlepšia z cyklu)
 • Skutky apoštolov (1911) - pojednáva o období od Biblickej knihy Skutky apoštolov až po Zjavenie Jána
 • Veľký spor vekov (1888) - zachytáva boj medzi dobrom a zlom od zničenia Jeruzalema a zasahuje až po milenizmus, Adventistov siedmeho dňa a veľké milénium (pokladá za jej vrcholný literárny prejav)

Svedectvá pre cirkev upraviť

Druhou významnou sériou je deväť kníh s názvom Svedectvá pre cirkev. Obsahujú videnia a rady ohľadne každodenného života a zameriavajú sa iba na členov cirkvi. Táto séria má svoj začiatok v roku 1855, kedy si vedúci predstavitelia adventistov kládli otázku, ako čo najefektívnejšie rozširovať videnia E. G. Whitovej. Došlo k rozhodnutiu o ich vydaní vo forme traktátu, ktorý sa následne mohol šíriť v celom spoločenstve veriacich.

Knihy o Kristovi a spasení upraviť

Do tretej skupiny patria knihy, ktoré sa zaoberajú Ježišom Kristom s spasením. Sem patria napríklad:

 • Myšlienky z hory blahoslavenstva - sleduje Ježišovu kázeň na hore blahoslavenstva
 • Kristove podobenstvá - zaoberá sa výkladom Ježišových podobenstiev
 • Kroky ku Kristovi - zaoberá sa spasením v Kristovi
 • Udalosti posledných dňov - opisuje Kristov druhý príchod a konečnú záchranu od hriechu

Knihy obsahujúce rady upraviť

Do tejto kategórie sa zaraďuje väčšina kompilácií literárneho diela Ellen G. Whitovej. Tieto knihy sa dajú rozdeliť do 5 základných skupín: kazateľská služba, výchova, rodinný život, zdravie, publikačná činnosť.

Knihy o kazateľskej službe
 • Služobníci evanjelia
 • Svedectvá pre kazateľov a biblických pracovníkov

Tieto dve knihy zachytávajú všeobecné rady kazateľom a kresťanským pracovníkom. Ďalšie knihy k tejto téme sú Evanjelizácia, Návod na účinnú kresťanskú službu, Rady o diele sobotnej školy, Rady o správcovstve, Služba v sociálnej oblasti, Hlas pri hovorení a speve a Kazateľská služba.

Aj keď už nebudem živá, slová, ktoré mi dal Pán, budú žiť stále a budú prehovárať k ľudom.


Literatúra upraviť

 • KNIGHT, George. Setkání s Ellen Whiteovou. [s.l.] : Advent-Orion, 2001. ISBN 80-7172-588-9. S. 401. (český)

Iné projekty upraviť

 1. Dr. Ronald Graybill, „Práca Ellen G. Whiteovej – Aktualizácia“ prevzaté z upraveného a komentovaného prepisu magnetofónovej nahrávky prezentácií uskutočnených počas ranných bohoslužieb na Generálnej konferencii adventistov siedmeho dňa, 15. novembra. -19, 1981, https://www.nonsda.org/egw/egw89.shtml