Email

rozlišovacia stránka

Email môže byť:

 • vo výpočtovej technike:[1]
  • elektronická pošta, pozri e-mail
  • správa posielaná alebo prijímaná elektronickou poštou, pozri e-mail
  • e-mailová schránka, pozri e-mail
  • e-mailová adresa, pozri e-mail
 • v technike:[1]
  • vrchná krycia náterová látka s vysokým leskom,[2] pozri email (farba)
  • neodborne: ochranný smaltový náter na kovových výrobkoch, vhodnejšie: glazúra, smalt, pozri smalt, glazúra (keramika)
 • v archeológii: technika výzdoby povrchu kovových predmetov sklovitými pastami,[1] pozri email (archeológia)
 • v medicíne (profesionalizmus[1]):[2] sklovina

ReferencieUpraviť

 1. a b c d email. In Buzássyová, K. – Jarošová, A. (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4.
 2. a b email. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov: akademický. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.