Prof. Ing. arch. Dr. techn. Emanuel Hruška, DrSc (* 31. január 1906, Praha – † 16. august 1989) bol český architekt, vysokoškolský profesor. Bol to urbanista, teoretik, pedagóg, zakladateľ a spoluzakladateľ medzinárodných organizácií, zakladateľ urbanizmu na Slovensku.

Emanuel Hruška
český architekt
Narodenie31. január 1906
Praha, Česko
Úmrtie16. august 1989 (83 rokov)
Praha, Česko

Biografia upraviť

 • Narodil sa 31. januára, 1906 v Prahe, v úradníckej rodine.
 • 1924 maturoval na reálnom gymnáziu v Prahe na Vinohradoch
 • 1924 – 1928 štúdium na Vysokej škole architektúry a pozemného staviteľstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe
 • 1928 – 1931 pokračovanie štúdií na Akadémii výtvarných umení u prof. Gočára
 • 1934 zisk doktorátu technických vied na ČVUT v Prahe
 • 1938 habilitácia na docenta na ČVUT v Prahe
 • 1938 – 1945 zamestnaný ako expert pre urbanizmus riaditeľstva firmy Baťa
 • 1945 sa oženil, s manželkou žili v Prahe, deti nemali
 • 1948 – 1962 vedúci Ústavu stavby miest na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, ktorú aj založil
 • 1948 vymenovaný za predsedu urbanistickej komisie Zväzu slovenských architektov
 • 1953 vymenovaný za riadneho profesora na Stavebnej fakulte SVŠT
 • 1956 titul doktor technických vied
 • 1958 vymenovaný za prvého podpredsedu Ústrednej komisie štátnej pamiatkovej starostlivosti pri Ministerstve kultúry ČSR. Roku 1962 sa stal jej predsedom
 • 1964 Cena Dušana Jurkoviča za vedecko-teoretické dielo Vývoj stavby miest [1]
 • 1965 sa stal expertom UNESCO a hlavným redaktorom vedeckého časopisu Architektúra & Urbanizmus
 • 1971 predseda Československého národného komitétu ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla)
 • 1981 Zlatá plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách
 • 16. augusta 1989 zomrel v Prahe, kde je aj pochovaný

Tvorba a teoretické dielo upraviť

 • Elektrické domy, Praha – Holešovice, 1931.
 • Projekt divadla v Brne (S V. Kubom).
 • Rodinný dom, Praha, 1933.
 • Štúdia pražskej rýchlodráhy, 1936.
 • Súťaž na Námestie práce v Zlíne, 1938.

Profesor Hruška vytvoril rozsiahle teoretické dielo v oblasti vývoja a teórie stavby miest, vzťahu sídla a krajiny, urbanistickej kompozície, dopravných problémov a územného plánovania. Prvé práce písal ešte pred príchodom na Slovensko:

 • Nové úkoly v soudobém urbanismu, 1936.
 • Krajina a její soudobá urbanisace, Praha 1946.

Na Slovensku v teoretickej publikačnej činnosti pokračoval:

 • Súmestie Banská Bystrica – Zvolen (s kol.), 1950.
 • Úvod do urbanizmu a územného plánovania, 1955.
 • Mesto budúcnosti, Martin 1957.
 • Vývoj stavby miest, 1961.
 • Problémy súčasného urbanizmu, Bratislava 1965.
 • Stavba miest – jej história, prítomnosť a budúcnosť, Bratislava 1970.
 • K tvorbe urbanistického prostredia, 1985.

Medzinárodná činnosť upraviť

Schopnosti Emanuela Hrušku mu umožnili uplatniť sa aj v zahraničí, čo sa prejavilo aktívnym členstvom v medzinárodných organizáciách:

 • 1955: Spoluzakladateľ medzinárodnej spolupráce v oblasti starostlivosti o pamiatky a výstavbu v historických mestách
 • od 1965 expertom UNESCO
 • 1967 členom Ekistickej spoločnosti v Aténach

Ocenením jeho angažovanosti a aktívnej práce v týchto organizáciách bolo jeho členstvo v Rakúskej spoločnosti pre územné plánovanie, v Maďarskej urbanistickej spoločnosti, Akadémii stavby miest Nemecka a vo Francúzskej akadémii architektúry.

Použitá literatúra upraviť

Referencie upraviť

 1. MIKLOŠ, Peter. Cena Dušana Jurkoviča – história [online]. [Cit. 2005-12-11]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]