Emocionalita

Emocionalita (lat.) je aktuálny citový sprievod a súčasť prežívania; relatívne trvalá súčasť vzťahov človeka k okoliu i k sebe samému; prejavuje sa zmenami fyziologickými, mimikou a i.

Emocionalita je vlastnosť charakterizujúca obsah, kvalitu a dynamiku emócií a citov. Tie sa prejavujú v temperamentových zložkách, v správaní a prežívaní ako aj iných aktivitách, fyziologické zmeny a výrazové prejavy nevynímajúc. Obsah väčšiny emócií a citov súvisí s ich intencionalitou, a tak sa v rôznych kultúrach diferencujú aj štruktúry prežívania tých istých situácií a sú rôzne emočne akcentované a zafarbené, napr. to, čo spôsobuje nechuť či odpor u Európana, ponecháva príslušníka iného kultúrneho okruhu ľahostajným.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.