Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica je najznámejšia veľká anglická všeobecná encyklopédia a jedna z najväčších tlačených encyklopédií na svete.

Reklama na 11. vydanie encyklopédie

Prvé vydanie vyšlo v rokoch 17681771 v Edinburghu v Škótsku v troch zväzkoch ako výraz osvietenskej snahy obsiahnuť všetky ľudské vedomosti. Neobsahovala ešte biografické heslá.

V roku 1901 práva na vydávanie encyklopédie kúpili americkí podnikatelia Horace E. Hooper a Walter M. Jackson. V roku 1911 vyšlo prvýkrát naraz všetkých 29 zväzkov 11. vydania. Táto verzia je teraz voľným dielom (public domain) a čerpá z nej anglická Wikipédia. V roku 1920 práva kúpil obchodný dom Sears, Roebuck and Company v Chicagu. Britannica vychádza s americkým pravopisom. V roku 1929 vyšlo kompletne revidované 14. vydanie. V roku 1943 po zložitých rokovaniach venoval obchodný dom práva na encyklopédiu súkromnej University of Chicago, neskoršiemu centru monetarizmu.

Od roku 1974 vychádza tretia generácia encyklopédie Britannica – 15. vydanie. Je založená na ojedinelom prístupe, rozdelenie hesiel na stručné (Micropædia), podrobné (Macropædia) a štruktúrovaný register (Propædia). Investície dosiahli 32 miliónov dolárov, čo bolo dodnes asi najviac na vydanie nejakej knihy. V roku 1985 bolo 15. vydanie revidované a teraz obsahuje 32 zväzkov. Od 90. rokov vychádza Encyclopædia Britannica na CD.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť