Endoskopické ošetrenie vysunutej medzistavcovej platničky

Endoskopické ošetrenie vysunutej medzistavcovej platničky alebo disku je výkon vykonávaný najčastejšie u pacientov s chronickou bolesťou chrbta, ktorú spôsobujú niektoré typy hernií medzistavcových platničiek (diskov). Herniácia (prietrž) medzistavcovej platničky, ktorej prevalencia vo vyspelých krajinách je 1 – 3 %, je najčastejším dôvodom vedúcim k operácii chrbtice. Výkon sa robí podľa odporúčaných postupov SIS (Spine Intervention Society).[1]

Symptómy a diagnostika upraviť

Najčastejšími symptómami hernie disku je bolesť chrbta s jednostranným vyžarovaním do dolnej končatiny. U pacientov nedochádza k zlepšeniu po PRT (periradikulárnej terapii) a majú pozitívny nález MRI (herniácia, protrúzia disku, voľný sekvester). Diagnostickou metódou na identifikáciu poškodenej platničky ako zdroja bolesti je provokačná diskografia. K okraju platničky sa zavádza vodiaca ihla, ktorou sa do jej vnútra vstrekuje kontrastná látka. To umožní zobrazenie štruktúry platničky a zároveň u pacienta vyvolá bolesť, na ktorej základe je možné potvrdiť či vyvrátiť, či typ bolesti, ktorú pacient pociťuje, pochádza z tohto zdroja.

Techniky endoskopického ošetrenia vysunutej medzistavcovej platničky upraviť

Endoskopické ošetrenie vysunutej medzistavcovej platničky je alternatívou k otvorenému operačnému výkonu – hemilaminektómii lumbálnej chrbtice. Operácia sa vykonáva miniinvazívne cez 1 cm pracovný kanál pri minimálnej traume okolitého tkaniva. Použiť je možné prístup transforaminálny (najčastejšie laterálne cez foramen intervertebralis, prirodzený anatomický otvor stavca) alebo intralaminárny (medzi plochami stavca). Operačný zákrok je možné vzhľadom na anatomické pomery využiť v rozsahu celej lumbálnej chrbtice L1-L5 a na rozhraní lumbosakrálnej chrbtice L5-S1.

Výhody techník endoskopického ošetrenia vysunutej medzistavcovej platničky upraviť

Výhodou transforaminálneho endoskopického výkonu je možnosť jeho vykonania v analgosedácii, t. j. bez celkovej anestézie. Transforaminálnym prístupom k hernii sa je možné celkom vyhnúť narušeniu miechových obalov, čo je pravdepodobne kľúčový faktor v prevencii vzniku epidurálnej fibrózy, resp. predstavuje absolútne minimálne riziko tvorby pooperačného jazvovitého tkaniva.[2] Z hľadiska vykonania endoskopického zákroku je možné konštatovať, že každá hernia bedrovej medzistavcovej platničky je vhodná na použitie endoskopického prístupu. Transforaminálnou a interlaminárnou endoskopickou metódou je možné úspešne operovať okolo 90 % všetkých hernií platničiek vyžadujúcich operáciu. Pri výkone dochádza, na rozdiel od klasickej operácie, k minimálnemu poškodeniu svalových a kostných štruktúr.

Spôsob vykonania endoskopického výkonu upraviť

Pod kontrolou röntgenového žiarenia sa cez prirodzený anatomický otvor v chrbtici zavádza špeciálna ihla pre vytvorenie pracovného kanála. Následne je zavedený endoskop vybavený svetelným zdrojom a sústava pracovných nástrojov. Zavedený endoskop zobrazí, do akej miery utláča hernia platničky nervový koreň. Za neustálej vizualizácie sa následne odstraňuje špeciálnymi klieštikmi vytlačená časť platničky. Platnička je na záver ošetrená laserom alebo tepelnou rádiofrekvenciou s cieľom znížiť riziko opätovného vysunutia a odstránenia patologických nervových štruktúr spôsobujúcich bolesť mimo aj vnútri platničky. Dĺžka výkonu sa pohybuje od 40 do 90 minút.

Benefity endoskopického ošetrenia vysunutej medzistavcovej platničky pre pacientov upraviť

Endoskopické ošetrenie hernie medzistavcovej platničky oproti otvorenej operácii chrbtice vedie k výrazne nižším krvným stratám, kratšej hospitalizácii a vyššej spokojnosti pacientov, pričom nemá horšie výsledky z hľadiska počtu reoperácií alebo iných komplikácií. Výkon sa robí v režime jednodennej chirurgie (pacient odchádza v ten istý deň po operácii domov). Výhodou je rýchlejšia rekonvalescencia pacienta a jeho návrat do aktívneho života.

Referencie upraviť

  1. SIS, Spine Intervention Society, http://www.spinalinjection.org
  2. Hess, M. G., MD http://www.spinalendoscopy.eu/sk/spinalna-endoskopia/o-spinalnej-endoskopii

Externé odkazy upraviť