Endre Arató

Endre Arató (* 8. november 1921, Komárno – † 30. august 1977, Budapešť) bol marxistický historik a vysokoškolský profesor. Dlhý čas predsedal česko-slovensko-maďarskej zmiešanej komisii historikov.

Endre Arató
marxistický historik a vysokoškolský profesor
Narodenie8. november 1921
Komárno, Slovensko
Úmrtie30. august 1977 (55 rokov)
Budapešť, Maďarsko

DieloUpraviť

  • Sociálne motivy slovenského národného hnutia v rokoch 1845 – 1948 (1952)
  • A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt (Uhorská šľachta a národnostná politika rakúskeho dvora pred uhorskou revolúciou) (Bp. 1955)
  • A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790 – 1848 I–II. (Dejiny národnostnej otázky v Uhorsku) (Bp. 1960)
  • A magyar–csehszlovák viszony ötven éve (Päťdesiat rokov maďarsko--česko-slovenských vzťahov) (Bp. 1969)
  • Kelet-Európa története a XIX. század első felében (Dejiny východnej Európy v prvej polovici 19. storočia) (Bp. 1971)
  • Egykorú demokratikus nézetek az 1848/49. évi magyarországi forradalomról és ellenforradalomról (Dobové demokratické názory na uhorskú revolúciu 1848/49 a kontrarevolúciu) (Bp. 1971)
  • A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei (Od feudálnych národností k občianskym národom. Pramene národných ideológií nemaďarských národností Uhorska) (Bp. 1975)
  • Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918 – 1925 (Štúdie zo života Maďarov na Slovensku 1918-1925) (Magvető Bp. 1977)
  • A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában (Národnostná otázka vo Veľkej Británii) (Bp. 1978)