Eoarchaikum

Eoarchaikum je najstaršia éra archaika s trvaním 4 000 (staršie: 3 800) – 3 600 mil. rokov. Po ňom nasledovalo paleoarchaikum.

Eoarchaikum
Zaradenie
Éra archaika
paleoarchaikum →
Časové rozpätie eoarchaika
(v miliónoch rokov)
Začiatok 3 800
Koniec 3 600
Trvanie 200
Aktuálna medzinárodná stratigrafická tabuľka
(nadeón) eón éra perióda
 fanerozoikum   kenozoikum  kvartér (štvrtohory)
neogén (mladšie treťohory)
paleogén (staršie treťohory)
 mezozoikum 
(druhohory)
krieda
jura
trias
 paleozoikum 
(prvohory)
perm
karbón
devón
silúr
ordovik
kambrium
 prekambrium   proterozoikum 
(starohory)
 neopro-
terozoikum
 
ediakar
kryogén
ton
 mezopro-
terozoikum
 
sten
ektas
kalym
 paleopro-
terozoikum
 
statér
orosir
ryác
sider
 archaikum 
(prahory)
neoarchaikum
mezoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadaikum
(predgeologické obdobie)

Eoarchaikum v širšom zmysleUpraviť

Pojem eoarchaikum u niektorých autorov zahŕňa to, čo sa dnes inde označuje ako eoarchaikum (4 000/3 800 - 3 600 mil. BP) a hadaikum (4 600 - 4 000/3 800 BP), t.j. celé obdobie od vzniku Zeme do 3 600 BP. Takto definované eoarchaikum sa klasifikuje buď ako súčasť (rozšíreného) archaika alebo ako samostatná éra pred archaikom.[1][2][3] Tento článok sa nižšie zaoberá iba eorchaikom nezahŕňajúcim hadaikum.

VývojUpraviť

Eoarchaikum sa začalo sformovaním pevnej kôry na povrchu Zeme, čo dokladá nález najstarších hornín na Zemi – metamorfovaných sedimentov (presnejšie rúl) zo západného Grónska, ktorých vek bol určený na 3 800 mil. rokov. V eoarchaiku sa vytvorili základy dnešných najstarších častí zemskej kôry – prekambrických štítov. Pravdepodobný, ale nedoložený je aj výskyt veľmi primitívnych foriem života.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojeUpraviť

  1. Ottova encyklopedie A-Ž. [s.l.] : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7451-676-4. S. 964.
  2. LETHIERS, Francis. Evolution de la biosphère et événements géologiques. [s.l.] : Taylor & Francis, 1998. 321 s. Dostupné online. ISBN 978-90-5699-124-1. S. 11.
  3. sciences-edu.net, [cit. 2021-10-03]. Dostupné online.
Archaikum (3 800 – 2 500 mil. rokov)
Eoarchaikum
(3 800 – 3 600)
Paleoarchaikum
(3 600 – 3 200)
Mezoarchaikum
(3 200 – 2 800)
Neoarchaikum
(2 800 – 2 500)