Eparcha (biskup)

Eparcha alebo tiež eparchiálny biskup je biskup, ktorý je správcom eparchie (biskupstva). Z titulu svojho úradu zastupuje eparchiu vo všetkých právnych záležitostiach a pastoráciu vykonáva vo vlastnom mene (teda nie je niekoho zástupcom). Jeho moc je vlastná, riadna a bezprostredná. Eparcha riadi sebe zverenú eparchiu zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou.

Kánonické vlastnenie eparchie preberá eparchiálny biskup (eparcha) intronizáciou.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť