Eparcha alebo tiež eparchiálny biskup je biskup, ktorý je správcom eparchie (biskupstva). Z titulu svojho úradu zastupuje eparchiu vo všetkých právnych záležitostiach a pastoráciu vykonáva vo vlastnom mene (teda nie je niekoho zástupcom). Jeho moc je vlastná, riadna a bezprostredná. Eparcha riadi sebe zverenú eparchiu zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou.

Duchovenstvo katolíckej cirkvi
Eparcha
Podľa svätenia
biskupkňazdiakonsubdiakon1
Podľa úradu, titulu či stavu

^1  V rímskokatolíckej cirkvi sa od roku 1973 až na výnimky neudeľuje
^2  Od roku 1973 sa nazýva službou a už nepatrí medzi klérus

^3  Podľa súčasného CIC patria medzi klérus len tí, ktorí prijali aspoň diakonskú vysviacku

Kánonické vlastnenie eparchie preberá eparchiálny biskup (eparcha) intronizáciou.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť