Epicentrum (zemetrasenie)

myslený bod na povrchu Zeme, ktorý vznikne kolmým premietnutím hypocentra na zemský povrch

Epicentrum je myslený bod na povrchu Zeme, ktorý vznikne kolmým premietnutím hypocentra na zemský povrch. Ide o miesto, kde sa uvoľní najviac energie z hypocentra. Pre presné určenie epicentra sa využíva v seizmológii určovanie pomocou seizmografu. Pre presné určenie je potreba údajov minimálne z 3 prístrojov, podľa ktorých sa dá následne presne vypočítať východzia pozícia.

Ilustrácia bodu, kde sa nachádza epicentrum nad centrom zemetrasenia.