Epická báseň

veršovaný epický literárny žáner

Epická báseň je báseň, ktorá má základné črty epického rozprávania, teda obsahuje príbeh, dej a účinkujú v nej postavy.

Je písaná viazanou rečou, ale má dej. Je to rozsiahly útvar, v ktorom autor vyjadruje svoj postoj k deju. Dá sa prerozprávať jej obsah. Druhmi epickej básne sú napríklad epos a balada.