Epická báseň

báseň, ktorá má základné črty epického rozprávania

Epická báseň je báseň, ktorá má základné črty epického rozprávania:

  • príbeh
  • dej
  • hrdinu

Je písaná viazanou rečou, ale má dej. Je to rozsiahly útvar, v ktorom autor vyjadruje svoj postoj k deju. Dá sa prerozprávať jej obsah. Druhmi epickej básne sú napríklad epos a balada.