Epifyt (z gréc. έπί/epi- = na, φύτόν/fyton = rastlina) je označenie organizmu, ktorý žije prichytený na povrchu živej rastliny. Najčastejšie sa používa v spojitosti s epifyticky rastúcimi rastlinami, ale existujú aj epifytické baktérie, huby, riasy alebo machy.

Kmeň stromu s porastom epifytických tillandsií a kaktusov.

Ide o druh komenzalizmu - epifyt má z „hostiteľa“ úžitok ako z opory, no nijak zle ani dobre naň nevplýva (nezískava z neho živiny, ani mu neposkytuje nijaké výhody). Nejde teda o parazitický ale ani symbiotický vzťah.

Epifytické rastliny upraviť

Výlučne alebo prevažne epifytický charakter majú rastliny z nasledovných taxónov:

Vyššie rastliny upraviť