Epistemická logika

Epistemická logika alebo logika poznania je neklasická logika, ktorá sa zaoberá poznaním.

Epistemická logika rozpoznáva, že tvrdenia tvaru:

  • je známe, že...
  • som presvedčený, že...

majú systematické vlastnosti vhodné pre formálne skúmanie. Pomocou epistemickej logiky môžeme popísať a modelovať aj komplikované scenáre a situácie.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.