Equus (rod)

Equus (lat.) je jediný rod z čeľade koňovité, ktorý obsahuje aj recentné druhy. Patrí doň najmä kôň, zebra a somár.

SystematikaUpraviť

Poznámky:

 • Zápis typu "Equus (Asinus) africanus" znamená, že Asinus (písané veľkým písmenom!) je podrod a názov sa číta "Equus Asinus africanus" alebo "Equus africanus"
 • Členenie na podrody sa značne líši podľa zdroja, dole sú alternatívne zaradenia do podrodov vyznačené lomkou (napr. podrod somár/polosomár nie je teda názov, ale znamená, že príslušné druhy sú zaraďované buď do podrodu somár alebo do podrodu polosomár)
 • V niektorých starších systémoch má to, čo sa tu označuje ako podrody, postavenie rodov a názvy druhov sa patrične zmenia (napr. namiesto "Equus Asinus hemionus"/"Equus hemionus" je potom "Asinus hemionus")
 • Plesippus [v širšom zmysle] je označenie podrodu, ktoré navrhol Repenning et al. 1994 a Matthew 1924 použiť pre všetky vyhynuté Equus.
 • Vyhynutosť druhov a poddruhov z tohto rodu je často sporná (vyhynuli len nedávno, vyhynuli len vo voľnej prírode a podobne), preto znak kríža treba brať s rezervou

Systém:

 • ?†Equus fromanius
 • ?†Equus tabeti
 • ?†Equus algericus
 • ?†Equus complicatus
 • ?†Equus cuminsii
 • ?†Equus complicatus
 • ?†Equus enormis
 • ?†Equus giganteus
 • ?†Equus leidyi
 • ?†Equus pectinatus
 • ?†Equus verae
 • ?†Equus exelsus
 • ?†Equus euilus
 • ?†skupina druhov Equus alaskae:
  • †Equus alaskae
  • †Equus pacificus
  • †Equus conversidens
   • †Equus conversidens leoni
  • †Equus lambei
 • † podrod Allohippus/ Plesippus (v užšom zmysle):
  • † Equus (Allohippus) simplicidens
  • † Equus (Allohippus) pons
  • † Equus (Allohippus) shoshonensis – zaraďované aj pod Equus simplicidens
 • † podrod Allohippus/ Hesperohippus - teda európske stenoidné druhy (teda druhy príbuzné s druhom Equus stenonis):
  • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) stenonis
   • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) stenonis stenonis
   • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) stenonis vireti
   • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) stenonis guthi
  • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) livenzovensis (= Equus stenonsis livenzovensis, Plessipus (Allohippus) athanasini)
  • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) senezensis
   • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) senezensis senezensis (= Equus stenonis senezensis)
   • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) senezensis stehlini (= Equus stehlini)
  • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) altidens v širšom zmysle
   • Equus (Allohippus/Hesperohippus) altidens altidens (= Equus atidens v užšom zmysle) - vrátane „†Equus stenonis intermediate granatensis-altidens" (Alberdi and Ruiz-Bustos, 1989)
   • Equus (Allohippus/Hesperohippus) altidens granatensis (=Equus stenonis granatensis)
  • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) major (=Equus bressanus, Equus stenonis major, Equus robustus Pomel 1883 [nomen dubium; =?? Equus robustus Stegman 1924 – pozri nižšie]) – staršie zaraďované aj ako do podrodu Equus
  • †Equus (Allohippus/Hesperohippus) sussenbornensis – zaraďované aj inde
 • † podrod: Allohippus /(?)Hesperohippus – teda ázijské stenoidné druhy:
  • †Equus (Allohippus) nalaikhaensis – zaraďovaný aj pod Dolichohippus
  • †Equus (Allohippus) sanmeniensis
  • †Equus (Allohippus) qingyangensis
  • †Equus (Allohippus) yunnanensis
 • † podrod Amerhippus/Hesperohippus:
  • † Equus (Amerhippus/Hesperohippus) laurenticus
  • † Equus (Amerhippus/Hesperohippus) mexicanus
  • † Equus (Amerhippus/Hesperohippus) midlandensis
 • † podrod Amerhippus:
  • † Equus (Amerhippus) fraternus
  • † Equus (Amerhippus) conversidens
  • † Equus (Amerhippus) insulatus
  • † Equus (Amerhippus) andium
  • † Equus (Amerhippus) lasalli
  • † Equus (Amerhippus) santae-elenae
  • † Equus (Amerhippus) martini
  • † Equus (Amerhippus) curvidens
  • † Equus (Amerhippus) neogeus
 • podrod somár (Asinus):
  • † Equus (Asinus) hydruntinus – zaraďovaný aj k zebrám
  • † Equus (Asinus) calobatus
  • somár divý/somár africký (Equus (Asinus) asinus; =Equus (Asinus) africanus)
   • ?†Equus (Asinus) asinus graciozii
   • ?†Equus (Asinus) asinus mureybeti (=Equus (Asinus) africanus mureybeti) – možno patrí medzi onagery
   • †Equus (Asinus) asinus atlanticus (=Equus (Asinus) africanus atlanticus, Equus melkiensis, Equus asinus hippagrus)
   • somár núbijský (Equus (Asinus) asinus africanus; =Equus (Asinus) africanus africanus, Asinus asinus dianae, Asinus africanus)
   • somár štíhly/somár somálsky (Equus (Asinus) asinus somalicu/somaliensis =Equus (Asinus) africanus somalicus/somaliensis, Equus africanus aethiopicus)
   • Equus (Asinus) asinus subsp. (=Equus (Asinus) asinus subsp.; Equus asinus africanus sahariensis)
   • ?Equus (Asinus) asinus taeniopus (=Equus (Asinus) africanus taeniopus) – sporné, zrejme kríženec medzi E. asinus somaliensis a E. asinus asinus
   • somár domáci (Equus (Asinus) asinus asinus =Equus (Asinus) africanus asinus) – zaraďovaný aj ako samostatný druh Equus (Asinus) asinus, čo sa ale (náhodou) pletie s názvom somára divého
 • podrod somár (Asinus)/ polosomár (Hemionus)
  • †Equus (Asinus/Hemionus) litoralis
  • †Equus (Asinus/Hemionus) semiplicatus
  • somár ázijský / somár kulan/ polosomár kulan (Equus (Asinus/Hemionus) hemionus) v širšom zmysle:
   • somár ázijský / somár kulan (Equus (Asinus/Hemionus) hemionus) v užšom zmysle:
    • †Equus (Asinus/Hemionus) hemionus anatoliensis
    • polosomár plavý (Equus (Asinus/Hemionus) hemionus hemippus; =Equus hemionus syriacus) – staršie zaraďované aj pod Equus onager ako Equus onager onager alebo považované za samostatný druh Equus hemippus
    • Equus (Asinus/Hemionus) hemionus hemionus (=Equus hemionus bedfordi)
    • Equus (Asinus/Hemionus) hemionus luteus – zaraďovaný aj pod E. hemionus hemionus
    • Equus (Asinus/Hemionus) hemionus castaneus (= Equus (Asinus) hemionus finschi) - zaraďované spravidla pod E. hemionus hemionus (v minulosti aj pod Equus onager ako Equus onager castaneus)
    • Equus (Asinus/Hemionus) hemionus kulan (=Asinus hemionus kulan)- zaraďované aj pod Equus onager ako Equus onager kulan
   • Equus (Asinus/Hemionus) onager:
    • onager / polosomár onager (Equus (Asinus/Hemionus) onager onager resp. Equus (Asinus/Hemionus ) hemionus onager (=Equus onager hamer, Asinus dzigguetai, Microhippus hemionus bahram)
    • khur (Equus (Asinus/Hemionus) onager khur resp. Equus (Asinus/Hemionus) hemionus khur; =Equus onager indicus) – považované aj za samostatný druh Equus khur; vrátane Equus (Asinus/Hemionus) hemionus blanfordi (=Microhippus hemionus blanfordi) považovaného niekedy za samostatný druh
  • kiang / polosomár kiang (Equus (Asinus/Hemionus) kiang)
   • Equus (Asinus/Hemionus) kiang kiang (=Equus kiang equioides )
   • kiang východný (Equus (Asinus/Hemionus) kiang holdereri; Microhippus tafeli)
   • Equus (Asinus/Hemionus) kiang polyodon (= Asinus polyodon, Hemionus kiang nepalensis)
 • podrod kôň (Equus)
  • ?†Equus (Equus) capensis – zaraďované aj pod Quagga ako Equua (Quagga) capensis resp. Equus (Hippotigris) capensis
  • ?†Equus (Equus) mauritanicus – zaraďované aj pod Quagga ako Equua (Quagga) mauritanicus resp. Equus (Hippotigris) mauritanicus
  • †Equus (Equus) mosbachensis
  • ?skupina druhov Equus (Equus) scotti
   • †? Equus sp. (Gidley 1900)
   • † Equus (Equus) scotti
   • † Equus (Equus) niobrarensis
   • † Equus (Equus) hatcheri
  • ?†skupina druhov Equus (Equus) francisci – zaraďované aj do podrodu Asinus/Hemionus
   • †Equus (Equus) francisci
   • †Equus (Equus) altidens
   • †Equus (Equus) arellanoi
   • †Equus (Equus) quinni
   • †Equus (Equus) zoytalis
  • kôň domáci v širšom zmysle / kôň obyčajný (Equus (Equss) caballus v širšom zmysle ; alebo zriedkavo: Equus (Equus) przewalskii v širšom zmysle):
 • podrod: prvozebra (Dolichohippus)/zebra (Hippotigris)
  • †Equus (Dolichohippus/Hippotigris) numidicus
  • †Equus (Dolichohippus/Hippotigris) oldowayensis
  • †Equus (Dolichohippus/Hippotigris) koobiforensis
  • zebra Grévyho/prvozebra Grévyho ( Equus (Dolichohippus/Hippotigris) grevyi; =Equus grevyi berberensis; (čiastočne)Equus faurei)
 • podrod:zebra (Hippotigris):
 • podrod: kvaga (Quagga)/zebra (Hippotigris):
  • zebra kvaga (Equus (Quagga/Hippotigris) guagga) –v niektorých starších deleniach dva samostatné druhy: zebra Burchellova/zebra stepná (Equus burchelli)i + (posledný riadok) zebra kvaga (Equus quagga)
   • †Equus (Quagga/Hippotigris) quagga burchellii - staršie ‡Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii burchellii (=(?)Equus (Hippotigris) kaufmanni); vrátane (?)Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii wahlbergi považovaného niekedy za samostatný poddruh
   • Equus (Quagga/Hippotigris) quagga antiquorum - staršie Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii antiquorum (= (?)Equus (Quagga/Hippotigris kaokensis; Hippotigris antiquorum; Hippotigris isabellinus); zaraďované aj pod E. quagga burchellii
   • zebra kvaga ňaskomozambická (Equus (Quagga/Hippotigris) quagga chapmanni) - staršie Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii chapmanni (=Equus burchellii transvaalensis, Equus burchellii selousis); zaraďované aj pod E. quagga burchellii
   • zebra kvaga tanganická (Equus (Quagga/Hippotigris) quagga boehmi) - staršie Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii boehmi (=Hippotigris chapmanni jallae, Hippotigris muansae, Equus guagga var, goldfinchi) ; vrátane (1) Equus (Quagga/Hippotigris) quagga cunnighamei, (2) Equus (Quagga/Hippotigris) quagga isabella, (3) zebra kvaga kenská (Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii granti) a (4) najnovšie aj Equus (Quagga/Hippotigris) quagga zambeziensis/zambesiansis, považovaných občas za samostatné druhy
   • Equus (Quagga/Hippotigris) quagga borensis - staršie Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii borensis; zaraďované aj pod pod E. q. boehmi
   • zebra kvaga rodézska (Equus (Quagga/Hippotigris) quagga crawshayi) - staršie Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii crawshay (= Equus burchellii crawshaii, Equus burchellii/quagga foai, Equus annectens)
   • zebra kvaga v užšom zmysle (Equus (Quagga/Hippotigris) quagga quagga) – staršie Equus (Quagga/Hippotigris) quagga (teda samostatný druh) resp. menej správne Equus (Quagga/Hippotigris) burchellii quagga

Iné projektyUpraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Equus (rod)
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Equus (rod)

Externé odkazy (po anglicky)Upraviť