Eritrejská katolícka cirkev

Eritrejská katolícka cirkev je jednou z východných katolíckych cirkví sui iuris. Je súčasťou Katolíckej cirkvi, pričom sa pridŕža etiópskeho obradu (rovnako ako Etiópska katolícka cirkev).

Článok zo série
Východné katolícke cirkvi
DebateBetweenCatholicsAndOrientalChristiansInThe13thCenturyAcre1290.jpg
Tradícia alexandrijská
Etiópsko-eritrejská · Koptská
Tradícia antiochijská
Maronitská · Sýrska · Sýrsko-malankarská
Tradícia arménska
Arménska
Tradícia chaldejská
Chaldejská · Sýrsko-malabarská
Tradícia konštantínopolská
Albánska · Bieloruská · Bulharská
Grécka · Chorvátska · Italo-albánska
Macedónska · Maďarská
Melchitská · Rumunská · Rusínska
Ruská · Slovenská · Ukrajinská
Eritrejská katolícka katedrála v Asmare.

Eritrejská katolícka cirkev je metropolitnou cirkvou sui iuris, sídlom metropolie je eritrejské hlavné mesto Asmara s tromi sufragánnymi eparchiami (Barentu, Keren a Segheneity). Podľa Annuario Pontificio v roku 2016 mala 162 528 veriacich. Za samostatnú cirkev sui iuris bola ustanovená 19. januára 2015 vyčlenením z Etiópskej katolíckej cirkvi. Má aj svoj nekatolícky náprotivok - Eritrejskú ortodoxnú cirkev.

ZdrojeUpraviť