Etela Farkašová

slovenská spisovateľka, esejistka, publicistka a filozofka

Etela Farkašová (* 5. október 1943, Levoča) je slovenská spisovateľka, esejistka, publicistka a filozofka.[1]

Etela Farkašová
slovenská spisovateľka, esejistka, publicistka a filozofka
Etela Farkašová
Narodenie5. október 1943 (80 rokov)
Levoča, Slovenská republika
Alma materPedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Životopis

upraviť

Narodila sa v rodine zdravotnej sestry a úradníka. Detstvo strávila v Bratislave, kde tiež vyštudovala základnú aj strednú školu. Po maturite v roku 1960 pokračovala v rokoch 1960 – 1964 v štúdiu na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, odbor matematikafyzika. Po absolvovaní štúdia pracovala ako stredoškolská učiteľka matematiky a fyziky v školách v Trnave a v Bratislave. V tom istom čase študovala filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1966 – 1972). Od roku 1972 prednáša na Katedre filozofie tejto univerzity, a od roku 1998 roku bola vedúcou tejto katedry.[1]

Ako vedkyňa sa zaujíma o epistemológiu, a to najmä o problémy zmyslového a empirického poznania a ich vzťahu k racionálnemu poznaniu. Zaujíma sa ďalej o možné vzťahy medzi filozofickým a vedeckým myslením, ako aj o vzťah medzi filozofiou a umením, hlavne literatúrou. Od 90. rokov 20. storočia sa jej vedecký záujem rozšíril o feministickú filozofiu, s dôrazom na feministickú epistemológiu. Týmto témam venuje svoje vedecké práce, ktoré publikuje tak v slovenských, ako aj v zahraničných zborníkoch. Zároveň je uznávanou spisovateľkou a esejistkou, venuje sa aj publicistike a mnohokrát sa vyjadruje na tému dôležitých súčasných problémov v slovenskej tlači alebo rozhlase a televízii, s ktorými tiež spolupracuje.

V rokoch 1995 – 1996 prednášala vo Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity ako hosťujúca profesorka. Je členkou medzinárodnej skupiny pri NEWW (Network of East-West Women) a je spoluzakladateľkou a členkou Klubu slovenských prozaičiek „FEMINA”.

Zúčastnila sa viacerých domácich i medzinárodných konferencií (Praha, Brno, Berlín, Kyjev, Varna, Amsterdam, Viedeň, Göttingen, Lund...).

Ako prozaička debutovala v slovenských časopisoch a prvú poviedkovú zbierku, Reprodukcia času, vydala v roku 1978 a odvtedy každých niekoľko rokov vydáva nový zväzok krátkych próz – buď knihu noviel, alebo v poslednej dobe svojich priaznivcov prekvapila aj zbierkou básní. Jej tvorba sa vyznačuje prevahou reflexívneho tónu nad vykonštruovanosťou príbehu. Vo svojich prácach sa sústreďuje na zobrazovanie života žien v súčasnej spoločnosti – miesto ženy v súčasnej rodine, medzigeneračné vzťahy, vzťahy medzi matkami a ich deťmi, úvahy o zmysle (seba-)obetovania, a popri tom svet emócií a rozprávanie o pokusoch nájsť ticho a pokoj vo vlastnom živote aj napriek hlučnej civilizácii, tvoria hlavné motívy jej poviedok a noviel.

Občas prekladá z nemčiny a angličtiny a zúčastňuje sa medzinárodných umeleckých projektov spolu s ostatnými slovenskými a aj rakúskymi spisovateľkami, s ktorými dvakrát pripravila antológie súčasnej slovenskej a rakúskej ženskej prózy. Spisovateľka nepopiera ani svoj vzťah k Poľsku, ktorý získala prostredníctvom prababičky z Nového Targu.

Vydala štrnásť prozaických kníh (za debut Reprodukcia času získala Cenu Ivana Krasku, ako ďalšie nasledovali Snívanie v tráve, Nočné jazvy, Unikajúci portrét, Nedeľné fotografie, Deň za dňom (cena Spolku slovenských spisovateľov), Po dlhom mlčaní, Hodina zapadajúceho slnka, Záchrana sveta podľa G., Stalo sa (cena SC PEN, nominácia Anasoft litera), Fragmenty/s občasnou túžbou po celostnosti (Cena Bibliotéky 2009), Káva s Bachom, čaj so Chopinom, autobiograficky ladená próza Pláne približne zapamätaného, tri knihy esejí (Etudy o bolesti a iné eseje, Uvidieť hudbu a iné eseje, Čas na ticho) a šesť zbierok (vrátane spoluautorstva) poetických textov (Na rube času, Opretá o ticho, Prstoklady a spolu s ruskou poetkou Táňou Kuzovlevovou dvojjazyčnú knižku básní Súradnice príbuznosti/Koordinaty rodstva), spolu s poetkou Vierou Benkovou v srbčine zbierku básní U zatišju sna (2012), Medzi záhradou a básňou (2013). V r. 2000 jej vyšla vo Viedni spoločná knižka s Klarou Köttner-Benigniovou Die Zeit der untergehenden Sonne/Čas zapadajúceho slnka, v r. 2007 bibliofília Uvideť muzyku (titulná esej z knižky Uvidieť hudbu a iné eseje) v ruskom preklade, ktorá bola prezentovaná v Moskve v rámci Festivalu Bibliobraz 2007.

Je spoluautorkou monografií Teória poznania a Na ceste k vlastnej izbe, editorkou antológie z feministickej filozofie Štyri pohľady do feministickej filozofie. Odborné štúdie z filozofie publikuje doma a v zahraničí. Je spolueditorkou troch slovensko-rakúskych poviedkových antológií, editorkou antológie esejí Rok 2000: úzkosti a nádeje a viacerých vedeckých zborníkov. Jej texty sú preložené do viacerých jazykov (nemčina, angličtina, ruština, slovinčina, bulharčina, rumunčina, poľština, japončina, hindu, srbčina, arabčina…), zastúpená je vo viacerých domácich a zahraničných antológiách (rakúske, americké, ruské, arabské) a časopisoch. Spolu s Danielou Příhodovou vydala publikáciu Femina v literatúre a kritike/Profily a rozhovory (2009), ktorá mapuje tvorbu takmer dvoch desiatok súčasných slovenských autoriek združených v klube Femina. Na základe jej novely Priateľstvá padajúceho lístia vznikla rovnomenná televízna inscenácia (uviedla ju aj srbská televízia), intenzívne spolupracuje so Slovenským rozhlasom (je autorkou rozhlasovej hry Rozhodnutie a viacerých rozhlasových poviedok). V tomto roku jej má vyjsť kniha poviedok Na rube plátna.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského centra PEN, od r. 2011 aj členkou Rakúskeho spolku spisovateľov (Österreichischer Schriftsteller/Innenverband), Slovenského filozofického združenia, členkou viacerých odborných komisií, ako aj redakčných rád. Patrí medzi zakladajúce členky Klubu feministických filozofiek pri SFZ, Centra pre rodové štúdiá na Univerzite Komenského, a aj Klubu slovenských prozaičiek Femina. Popri vlastnej tvorbe sa venuje literárnej kritike, pričom sa zameriava najmä na súčasné domáce i zahraničné autorky, v posledných rokoch sleduje ako recenzentka slovenskú dolnozemskú literatúru. Je nositeľkou viacerých medailí Univerzity Komenského. Za rozvíjanie kultúrnych kontaktov s Rakúskom dostala od prezidenta Rakúskej republiky v r. 2004 vysoké štátne vyznamenanie. Absolvovala desiatky čítačiek doma a v zahraničí.

 • 1978Reprodukcia času, zbierka próz
 • 1983Snívanie v tráve
 • 1986Nočné jazvy
 • 1989Unikajúci portrét
 • 1993Nedeľné fotografie
 • 1997Deň za dňom, novela, ktorá rozpráva o každodennom živote postihnutého chlapca a jeho matky
 • 1998Hodina zapadajúceho slnka
 • 2001Po dlhom mlčaní, novela, ktorá popisuje zložitý emočný vzťah medzi dospelou ženou a jej matkou
 • 2002Záchrana sveta podľa G., novela o mladej žene, ktorú po osobnej ťažkej skúsenosti trápia obavy, že svet sa rúti k chaosu, a preto sa pokúša o jeho záchranu alebo aspoň o záchranu svojho vlastného sveta pred týmto chaosom, k čomu používa všetky možné prostriedky
 • 2005Stalo sa, novela, ktorá popisuje citové rozpoloženie ženy, ktorá sa stará o svoju zomierajúcu matku, a zároveň je opisom života žien na Slovensku na začiatku 20. storočia (nominovaná do finále Anasoft litera)
 • 2008Fragmenty s občasnou túžbou po celostnosti
 • 2010Káva s Bachom, čaj so Chopinom
 • 2012Pláne približne zapamätaného
 • 2013Na rube plátna
 • 2017Scenár
 • 2019 – Hodiny lietania

Poviedky v antológiách

upraviť
 • 1982Soľ zeme
 • 1994Tagtägliche Unendlichkeit. Slowakische Erzählungen
 • 1996Planéta zrýchleného pohybu
 • 1997Zbližovanie – Annäherung, antológia poviedok rakúskych a slovenských prozaičiek
 • 2001Prúdenia – Strömungen, antológia poviedok rakúskych a slovenských prozaičiek
 • 2001Ženy a fjordy, antológia nórskych a slovenských autoriek
 • 2007Keď sa ženy odhalia, antológia poviedok

Poézia

upraviť
 • 2006Na rube času
 • 2008Opretá o ticho
 • 2010Súradnice príbuznosti / Koordinaty rodstva (spolu s Tatjanou Kuzovlevou, rusky a slovensky)
 • 2011Prstoklady
 • 2012U zatišju sna (spolu s Vierou Benkovou v srbčine)
 • 2013Medzi záhradou a básňou
 • 2014Načúvam ránu
 • 2015Cesty

Tvorba pre rozhlas

upraviť
 • 1998Etudy o bolesti a iné eseje, zbierka esejí
 • 2003Uvidieť hudbu a iné eseje, zbierka esejí
 • 2009Čas na ticho
 • 2014Vrstvenie času
 • 2015Paralely a prieniky

Vedecké monografie

upraviť
 • 1980Teória poznania
 • 1993Štyri pohľady do feministickej filozofie
 • 2006Na ceste k vlastnej izbe
 • 2016Obloha plná odlietajúcich vtákov

Filozofické antológie

upraviť
 • 2000Rok 2000: úzkosti a nádeje
 • 2001Filozofia v kultúrnom kontexte (spolu s M. Marcellim)
 • 2003Filozofia: minulé podoby – súčasné perspektívy (spolu s M. Szapuovou)

Ocenenia [1]

upraviť

Za svoju spisovateľskú tvorbu, rovnako ako aj za inú kultúrnu činnosť, získala viaceré ocenenia:

 • 1978Cena Ivana Kraska za debut Reprodukcia
 • 1988 – Cena nakladateľstva Pravda za monografiu Teória poznania (spoluautorka)
 • 1992 – Cena SLF za filozofickú esej Etudy o bolesti
 • 1993 – Cena SLF za filozofickú esej Život ako rozhovor
 • 1997 – Cena Spolku slovenských spisovateľov
 • 2004 – Zlatá medaila za prácu na Univerzite J.A. Komenského v Bratislave
 • 2004 – Zlatý čestný odznak Rakúskej republiky za činnosť v záujme rakúsko-slovenskej kultúrnej spolupráce
 • 2006 – Finalistka Anasoft litera za novelu Stalo sa [2]
 • 2006 – Cena Slovenského centra P.E.N. za rok 2005 za novelu Stalo sa
 • 2009 – Cena Bibliotéky za novelu Fragmenty s občasnou túžbou po celostnosti
 • 2010 – Prémia Slovenského literárneho fondu za rok 2009 za esej Čas na ticho
 • 2013 – Prémia Slovenského literárneho fondu za rok 2012 za prózu Pláne približne zapamätaného
 • 2013 – Cena Slovenských pohľadov za literárnu kritiku a históriu
 • 2014 – Prémia Literárneho fondu za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí
 • 2014 – Pamätný list SC PEN
 • 2014 – Cena predsedu NR SR Za výnimočný prínos v oblasti literatúry a filozofie
 • 2014 – Finalistka Ceny Jána Johanidesa za prózu Na rube plátna
 • 2014 – Pamätná medaila rektora Univerzity Komenského
 • 2015 – Cena Literárneho týždenníka za recenzistiku a za preklad súčasnej rakúskej prózy a poézie
 • 2015 – Prémia Literárneho fondu v kategórii esejistiky za rok 2014 za dielo Vrstvenie času
 • 2018 – Cena Anasoft litera za prózu Scenár [3]
 • 2019Krištáľové krídlo za rok 2018 v kategórii Publicistika a literatúra [4]

Referencie

upraviť
 1. a b c d Etela Farkašová [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, [cit. 2018-09-21]. Dostupné online.
 2. Finalisti Anasoft litera 2006 [online]. Bratislava: Anasoft litera, 2006, [cit. 2017-09-20]. Dostupné online. Archivované 2017-09-21 z originálu.
 3. 13. laureátkou ceny Anasoft litera je Etela Farkašová, čitateľom sa najviac páčila Ruzká klazika [online]. Bratislava: Anasoft litera, 2018-09-19, [cit. 2018-09-21]. Dostupné online. Archivované 2018-09-21 z originálu.
 4. TASR. VIDEO: Krištáľové krídlo 2018 získalo jedenásť slovenských osobností. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-01-28. Dostupné online [cit. 2019-03-18].

Externé odkazy

upraviť