Etiópska ortodoxná cirkev

Etiópska ortodoxná cirkev (alebo Etiópska pravoslávna cirkev, Etiópska pravoslávna cirkev Tewahedo, etiópska cirkev, abesínska cirkev) je jedna zo šiestich kresťanských orientálnych pravoslávnych cirkví. Väčšina jej veriacich žije najmä v Etiópii, ale aj v USA či západnej Európe.

Katedrála Najsvätejšej Trojice v Addis Abebe

Počet členov upraviť

Počet členov Etiópskej ortodoxnej cirkvi sa podľa jej údajov blíži k číslu 36 000 000, čím sa zaraďuje na prvé miesto v počte veriacich medzi orientálnymi ortodoxnými cirkvami a druhé miesto (po Ruskej pravoslávnej cirkvi) medzi východnými kresťanskými cirkvami celkovo.

Duchovenstvo upraviť

 
Súčasný patriarcha Mathias
 
Etiópsky kňaz

Hlavou cirkvi je patriarcha, ktorý sídli v etiópskom hlavnom meste Addis Abebe. Patriarchom Etiópskej ortodoxnej cirkvi je od roku 2013 abune Mathias. Etiópska ortodoxná cirkev má ďalej viacero biskupstiev na čele s biskupmi. Tí zasadajú v kolektívnom orgáne - svätej synode, ktorá má, okrem iného, právomoc voliť patriarchu. Nižšími stupňami duchovenstva, podobne ako v ostatných východných cirkvách i v Rímskokatolíckej cirkvi, sú kňazi a diakoni. Etiópska ortodoxná cirkev má tiež dávnu tradíciu mníšstva. V Etiópii existuje množstvo kláštorov (podľa niektorých údajov vyše 800).

História upraviť

Kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom staroetiópskej ríše Aksum už v roku 330 zásluhou svätého Frumentia, ktorý na kresťanskú vieru obrátil vtedajšieho aksumského panovníka Ezanu. Na jeho žiadosť vysvätil vtedajší alexandrijský patriarcha svätý Atanáz Frumentia za prvého etiópskeho biskupa. Frumentius, ktorý prijal meno abune (titul etiópskeho biskupa) Selama sa tak stal prvou hlavou etiópskej cirkvi. Na dlhé stáročia sa stalo tradíciou, že Etiópia mala jediného biskupa (metropolitu), ktorého menoval koptský alexandrijský patriarcha, pričom etiópskym biskupom sa stával cudzinec - Kopt a nie príslušník domáceho etiópskeho duchovenstva. Tento stav trval až do prelomu 19. a 20. storočia, keď boli najprv koncom 19. storočia vysvätení koptskí pomocní biskupi a v dvadsiatych rokoch 20. storočia prví etiópski pomocní biskupi, pričom metropolitom Etiópie zostával koptský biskup menovaný koptským alexandrijským patriarchom. Po druhej svetovej vojne sa dosiahla dohoda medzi Etiópiou a koptským alexandrijským patriarchátom, že metropolitom Etiópskej ortodoxnej cirkvi bude domáci biskup. Prvým Etiópčanom v tomto úrade sa v roku 1951 stal abune Basilios (zomrel v roku 1970). V tomto období došlo tiež k vytvoreniu nových biskupstiev v Etiópii podriadených metropolitovi Etiópie. Už v roku 1959 bola Etiópska ortodoxná cirkev povýšená na úroveň patriarchálnej cirkvi a abune Basilios sa stal prvým patriarchom Etiópie. Po jeho smrti bol za patriarchu zvolený abune Tewofilos (1971-1976). Ďalšími patriarchami boli abune Tekle Hajmanot (1976-1988) a abune Merkorios (1988-1991). Od roku 1992 bol patriarchom abune Paulos. V roku 1993 sa od Etiópskej ortodoxnej cirkvi osamostatnila jej eritrejská časť pod názvom Eritrejská ortodoxná cirkev, čo obe cirkvi potvrdili dohodou.

Niektoré zvláštnosti upraviť

Etiópska ortodoxná cirkev má spolu s Eritrejskou ortodoxnou cirkvou najrozsiahlejší biblický kánon zo všetkých kresťanských cirkví, keďže uznáva za súčasť Biblie viacero kníh, ktoré ostatné kresťanské cirkvi za biblické neuznávajú. Cirkev prijala viacero starozákonných zvyklostí, napr. popri nedeli svätí aj sobotu, praktizuje obriezku a rozlišuje čisté a nečisté pokrmy.

Vzťahy s inými kresťanskými cirkvami upraviť

Etiópska ortodoxná cirkev je v plnom spoločenstve s ostatnými šiestimi orientálnymi ortodoxnými cirkvami. Udržiava ekumenické kontakty aj s inými kresťanskými cirkvami a je členom Svetovej rady cirkví.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Etiopská pravoslavná církev na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Iné projekty upraviť

Linky upraviť