Etiópska ortodoxná cirkev

Etiópska ortodoxná cirkev (iné názvy: Etiópska pravoslávna cirkev, etiópska cirkev, abesínska cirkev) je jedna zo šiestich kresťanských orientálnych ortodoxných cirkví.

Počet členovUpraviť

Počet členov Etiópskej ortodoxnej cirkvi sa podľa jej údajov blíži k číslu 36 000 000, čím sa zaraďuje na prvé miesto v počte veriacich medzi orientálnymi ortodoxnými cirkvami a druhé miesto (po Ruskej pravoslávnej cirkvi) medzi východnými kresťanskými cirkvami.

Geografické rozšírenieUpraviť

Väčšina veriacich žije v Etiópii, existujú však aj mnohé jej spoločenstvá mimo materskej krajiny, napríklad v USA, či západnej Európe.

DuchovenstvoUpraviť

Hlavou cirkvi je patriarcha, ktorý sídli v etiópskom hlavnom meste Addis Abebe. Patriarchom Etiópskej ortodoxnej cirkvi je od roku 2013 abune Mathias (nar. 1941 alebo 1942). Cirkev má ďalej viacero biskupstiev na čele s biskupmi. Tí zasadajú v kolektívnom orgáne - svätej synode, ktorá má, okrem iného, právomoc voliť patriarchu. Nižšími stupňami duchovenstva, podobne ako v ostatných východných cirkvách i v Rímskokatolíckej cirkvi, sú kňazi a diakoni. Etiópska ortodoxná cirkev má tiež dávnu tradíciu mníšstva. V Etiópii existuje množstvo kláštorov (podľa niektorých údajov vyše 800).

HistóriaUpraviť

Kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom staroetiópskej ríše Aksum už v roku 330 zásluhou sýrskeho kresťana svätého Frumentia, ktorý na kresťanskú vieru obrátil vtedajšieho aksumského panovníka Ezanu. Na jeho žiadosť vysvätil vtedajší alexandrijský patriarcha svätý Atanáz Frumentia za prvého etiópskeho biskupa. Frumentius, ktorý prijal meno abune (titul etiópskeho biskupa) Selama sa tak stal prvou hlavou etiópskej cirkvi. Na dlhé stáročia sa stalo tradíciou, že Etiópia mala jediného biskupa (metropolitu), ktorého menoval koptský alexandrijský patriarcha, pričom etiópskym biskupom sa stával cudzinec - Kopt a nie príslušník domáceho etiópskeho duchovenstva. Tento stav trval až do prelomu 19. a 20. storočia, keď boli najprv koncom 19. storočia vysvätení koptskí pomocní biskupi a v dvadsiatych rokoch 20. storočia prví etiópski pomocní biskupi, pričom metropolitom Etiópie zostával koptský biskup menovaný koptským alexandrijským patriarchom. Po druhej svetovej vojne sa dosiahla dohoda medzi Etiópiou a koptským alexandrijským patriarchátom, že metropolitom Etiópskej ortodoxnej cirkvi bude domáci biskup. Prvým Etiópčanom v tomto úrade sa v roku 1951 stal abune Basilios (zomrel v r. 1970). V tomto období došlo tiež k vytvoreniu nových biskupstiev v Etiópii podriadených metropolitovi Etiópie. Už v roku 1959 bola Etiópska ortodoxná cirkev povýšená na úroveň patriarchálnej cirkvi a abune Basilios sa stal prvým patriarchom Etiópie. Po jeho smrti bol za patriarchu zvolený abune Tewofilos (1971-1976). Ďalšími patriarchami boli abune Tekle Hajmanot (1976-1988) a abune Merkorios (1988-1991). Od r. 1992 je patriarchom abune Paulos. V roku 1993 sa od Etiópskej ortodoxnej cirkvi oddelila jej eritrejská časť pod názvom Eritrejská ortodoxná cirkev, čo obe cirkvi potvrdili dohodou.

Niektoré zvláštnostiUpraviť

Etiópska ortodoxná cirkev má spolu s Eritrejskou ortodoxnou cirkvou najrozsiahlejší biblický kánon zo všetkých kresťanských cirkví, keďže uznáva za súčasť Biblie viacero kníh, ktoré ostatné kresťanské cirkvi za biblické neuznávajú. Cirkev prijala viacero starozákonných zvyklostí, napr. popri nedeli svätí aj sobotu, praktizuje obriezku a rozlišuje čisté a nečisté pokrmy.

Vzťahy s inými kresťanskými cirkvamiUpraviť

Etiópska ortodoxná cirkev je v plnom spoločenstve s ostatnými orientálnymi ortodoxnými cirkvami (Koptská ortodoxná cirkev, Eritrejská ortodoxná cirkev, Sýrska ortodoxná cirkev, Indická ortodoxná cirkev a Arménska apoštolská cirkev), udržiava ekumenické kontakty aj s inými kresťanskými cirkvami a je členom Svetovej rady cirkví.

Iné projektyUpraviť

LinkyUpraviť