Etnolingvistika je jazykovedný smer skúmajúci jazyk ako vyjadrenie kultúry, predstáv o svete, ako aj otázky dorozumievania medzi príslušníkmi rozdielnych jazykov.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.