Eufemizmus (z gr. eu - dobre, fémi - hovorím) alebo melioratívum je zjemňujúce slovo. Nahrádza sa ním priame pomenovanie nepríjemných javov, predmetov, stavov alebo rozporuplných stránok života (smrť, staroba, alkoholizmus, sex a pod.) Opakom eufemizmov sú dysfemizmy.

PríkladyUpraviť

  • zavrieť oči; odísť na večný odpočinok (zomrieť)
  • plnoštíhly (tučný)
  • paparazovanie
  • kontroverzný podnikateľ
  • Zinovjev a Kamenev boli odsúdení na „najvyššiu mieru trestu“ (zastrelení)
  • tábor na prevýchovu (väzenie)
  • koncentračný tábor (vyhladzovací tábor)

ZdrojUpraviť