Eufemizmus (z gr. eu - dobre, fémi - hovorím) alebo melioratívum je zjemňujúce slovo. Nahrádza sa ním priame pomenovanie nepríjemných javov, predmetov, stavov[1]:265 alebo rozporuplných stránok života (smrť, staroba, alkoholizmus a pod.). Melioratíva sú eufemizmy práve v tomto užšom zmysle - zjemňujúce slová.[2] Opakom eufemizmov sú dysfemizmy (záporné slová).[2] Eufemizmy sa používajú aj ako prostriedky náhrady vulgarizmov, jazykových tabu (tabuové slová) či kliatby (nadávky).[1] Opakom eufemizmu je v tomto prípade pejoratívum (hanlivé slovo, podmnožina dysfemizmov).

Eufemizmy sa v každodennom spoločenskom styku veľmi často používajú aj pre zakrývanie rôznych chýb, osobnostných nedostatkov, nešťastia, postihnutia, spoločenských nešvárov, morálne pochybného konania atď.

Eufemizmy sa celkom bežne používajú v mnohých jazykoch, časom sa z niektorých z nich môžu stať ustálené slovné spojenia (frázy) respektíve bežne používané frazeologizmy alebo idiómy.

Príklady

upraviť
 • zavrieť oči; vydýchnuť naposledy; odísť na večný odpočinok (zomrieť)
 • plnoštíhly (tučný)
 • nerozumný, nemúdry namiesto hlúpy, sprostý[1]
 • mať náladu (opiť sa)[2]
 • paparazovanie (špehovať)[3]
 • kontroverzný podnikateľ
 • Zinovjev a Kamenev boli odsúdení na najvyššiu mieru trestu (zastrelení)
 • tábor na prevýchovu (väzenie)
 • koncentračný tábor (vyhladzovací tábor)
 • vstup spojeneckých vojsk (okupácia Československa)
 • v češtine houby namiesto hovno
 • milovať sa, stýkať sa, spať (pohlavný styk)[4]
 • miesta „tam dole“ (pohlavné orgány)[5]

Referencie

upraviť
 1. a b c PAVLOVIČ, Jozef. Prostriedky negácie v spisovnej slovenčine. Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka orgán (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), 1985, roč. 50, čís. 5, s. 265 – 274. Dostupné online [cit. 2020-04-18].
 2. a b c Jazyková kultúra. Učebné texty predmetu Štylistika slovenského jazyka [online]. Katedra slovenského jazyka, UKF, [cit. 2020-06-07]. Dostupné online.
 3. Lipšic: Paparazzovanie je eufemizmus, bolo to sprosté sledovanie [online]. video.sme.sk, [cit. 2020-04-18]. Dostupné online.
 4. Slovenské slovníky [online]. slovnik.juls.savba.sk, [cit. 2020-04-17]. Dostupné online.
 5. ŽUREKOVÁ, MICHAELA. Prečo by slová vagína a penis nemali byť pre deti tabu [online]. zena.sme.sk, [cit. 2020-04-17]. Dostupné online.