Eufemizmus

Eufemizmus (z gr. eu - dobre, fémi - hovorím) alebo melioratívum je zjemňujúce slovo. Nahrádza sa ním priame pomenovanie nepríjemných javov, predmetov, stavov[1] alebo rozporuplných stránok života (smrť, staroba, alkoholizmus a pod.). Melioratíva sú eufemizmy práve v tomto užšom zmysle - zjemňujúce slová.[2] Opakom eufemizmov sú dysfemizmy (záporné slová).[2] Eufemizmy sa používajú aj ako prostriedky náhrady vulgarizmov, jazykových tabu (tabuové slová) či kliatby (nadávky).[1] Opakom eufemizmu je v tomto prípade pejoratívum (hanlivé slovo, podmnožina dysfemizmov).

Eufemizmy sa v každodennom spoločenskom styku veľmi často používajú aj pre zakrývanie rôznych chýb, osobnostných nedostatkov, nešťastia, postihnutia, spoločenských nešvárov, morálne pochybného konania atď.

Eufemizmy sa celkom bežne používajú v mnohých jazykoch, časom sa z niektorých z nich môžu stať ustálené slovné spojenia (frázy) respektíve bežne používané frazeologizmy alebo idiómy.

PríkladyUpraviť

  • zavrieť oči; odísť na večný odpočinok (zomrieť)
  • plnoštíhly (tučný)
  • nerozumný, nemúdry namiesto hlúpy, sprostý[1]
  • mať náladu (opiť sa)[2]
  • paparazovanie (špehovať)[3]
  • kontroverzný podnikateľ
  • Zinovjev a Kamenev boli odsúdení na najvyššiu mieru trestu (zastrelení)
  • tábor na prevýchovu (väzenie)
  • koncentračný tábor (vyhladzovací tábor)
  • v češtine houby namiesto hovno
  • milovať sa, stýkať sa, spať (pohlavný styk)[4]
  • miesta „tam dole“ (pohlavné orgány)[5]

ReferencieUpraviť

  1. a b c PAVLOVIČ, Jozef. PROSTRIEDKY NEGÁCIE V SPISOVNEJ SLOVENČINE. SLOVENSKÁ REČ, časopis pre výskum slovenského jazyka orgán (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), roč. ROČNÍK 50 - 1985, čís. 5, s. 265. Dostupné online [cit. 2020-04-18].
  2. a b c Jazyková kultúra. Učebné texty predmetu Štylistika slovenského jazyka [online]. Katedra slovenského jazyka, UKF, [cit. 2020-09-06]. Dostupné online.
  3. Lipšic: Paparazzovanie je eufemizmus, bolo to sprosté sledovanie [online]. video.sme.sk, [cit. 2020-04-18]. Dostupné online.
  4. Slovenské slovníky [online]. slovnik.juls.savba.sk, [cit. 2020-04-17]. Dostupné online.
  5. ŽUREKOVÁ, MICHAELA. Prečo by slová vagína a penis nemali byť pre deti tabu [online]. zena.sme.sk, [cit. 2020-04-17]. Dostupné online.

ZdrojUpraviť