Európium

chemický prvok s protónovým číslom 63

Európium Europium je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Eu a protónové číslo 63. Bol nazvaný podľa svetadielu Európa.

Európium
(europium)
samárium ← európium → gadolínium

 
Eu

Am
63
Periodická tabuľka
6. perióda, 3. skupina, blok f
lantanoidy, kovy vz. zemín, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
európium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 151,964 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f7 6s2
Atómový polomer 180 pm
Kovalentný polomer 198 pm
Iónový polomer
pre: Eu3+
109 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,2 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 547,1 kJ.mol−1
2: 1 085 kJ.mol−1
3: 2 404 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 5,264 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 1 099 K)
5,16 kg·dm−3
Teplota topenia 1 099 K (825,85 °C)
Teplota varu 1 802 K (1 528,85 °C)
Sk. teplo topenia 9,21 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 176 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 27,66 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 863 957 1 072 1 796
Iné
Kryštálová sústava kubická, priestorovo centrovaná
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 0,900 nΩ·m
Tep. vodivosť 13,9 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 35,0 µm·m−1·K−1
Youngov modul 18,2 GPa
Pružnosť v šmyku 7,9 GPa
Objemová pružnosť 8,3 GPa
Poissonovo č. 0,152
Tvrdosť (Brinell) 167 MPa
Reg. číslo CAS 7440-53-1
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 150Eu synt. 36,9 r. ε 2,261 150Sm
 151Eu 47,8 % 5x1018 r. α 147Pm
 152Eu synt. 13,516 r. ε 1,874 152Sm
 152Eu synt. 13,516 r. β- 1,819 152Gd
153Eu 52,2 % stabilný s 90 neutrónmi
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému európium.

Význačné charakteristiky upraviť

Európium je najreaktívnejšie z prvkov vzácnych zemín; na vzduchu okamžite oxiduje a pri reakciách s vodou pripomína vápnik; dodávky kovového prvku v tuhej forme i pod minerálnym olejom sú zriedka jasné. Európium sa na vzduchu vznieti pri teplote asi 150 až 180 °C.

Výstrahy upraviť

Toxicita zlúčenín európia nebola plne preskúmaná, ale nie sú žiadne jasné indikácie, že európium je vysoko toxické v porovnaní s ostatnými ťažkými kovmi. Kovový prach značí požiarny a explozívny hazard. Európium nemá žiadnu známu biologickú úlohu.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému európium
  •   Wikislovník ponúka heslo európium