Európska asociácia pre hudobné vzdelávanie v školách

Európska asociácia pre hudobné vzdelávanie v školách (EAS - European Association for Music in Schools) je nevládna organizácia, ktorá združuje európskych hudobných pedagógov (učiteľov, umelcov, vedcov) s cieľom vytvárania a zlepšovania systémov hudobného vzdelávania v európskych krajinách. Je otvorená všetkým zainteresovaným a ponúka možnosti vzájomnej podpory, výmeny informácií a spolupráce.

Národnou koordinátorkou na Slovensku je Prof. Mgr.art. Irena Medňanská, Ph.D.

Externé odkazyUpraviť