Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska banka pre obnovu a rozvoj (angl. European Bank for Reconstruction and Development), skr. EBOR, je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sídli v Londýne. Vznikla v Paríži 29. mája 1990. Slovensko je členom EBOR od roku 1993. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBOR vykonáva minister financií, prípadne guvernér NBS.

Členské krajiny EBOR

CieľUpraviť

Cieľom EBOR je podpora transformácie krajín na trhovo orientované ekonomiky v strednej a východnej Európe a bývalom Sovietskom zväze. Táto pomoc prebieha formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, a garanciami. Takto EBOR podporuje konkurenčnú a súkromnú hospodársku činnosť v 27 krajinách strednej Európy a Pobaltia, južnej a východnej Európy.

ČlenoviaUpraviť

EBOR tvorí 61 členských krajín spolu s Európskou úniou a Európskou investičnou bankou. Sú to vlastne aj jej akcionári. Celková výška upísaného kapitálu je 20 mld. EUR, z toho 5 mld. eur predstavuje splatený kapitál a zvyšných 15 mld. eur je splatných na požiadanie.

OrgányUpraviť

Najvyšším orgánom banky je rada guvernérov. Najvyšším predstaviteľom EBOR je jej prezident, ktorý je volený Radou guvernérov na štvorročné obdobie. Rada riaditeľov zodpovedá za výkonnú moc. Pozostáva z 23 výkonných riaditeľov menovaných na tri roky jednotlivými zoskupeniami krajín. Ich podiel na rozhodovaní závisí od podielu na veľkosti imania EBOR.

Externé odkazyUpraviť