Európska hymna

hymna Európskej únie a Rady Európy

Európska hymna je hymna Európskej únie a Rady Európy. Melódia je z poslednej časti 9. symfónie d moll op 125 Ódy na radosť od Ludwiga van Beethovena.Tvorca je Fridrich Schiller.

Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav
Vlajka Európskej únie

Web odkazy upraviť